Kabinet wil mogelijkheid tot opheffing bedrijfschap

Verplichte aansluiting blok aan het been van ondernemers

15 december 2009

Als het aan het kabinet ligt, krijgen ondernemers eens in de vier jaar de mogelijkheid om het bestaansrecht van hun bedrijfschap ter discussie te stellen. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel dat bedrijfschappen dwingt tot periodiek onderzoek.

Als het aan het kabinet ligt, krijgen ondernemers eens in de vier jaar de mogelijkheid om het bestaansrecht van hun bedrijfschap ter discussie te stellen. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel dat bedrijfschappen dwingt tot periodiek onderzoek.

Een bedrijfschap is een publiekrechtelijke organisatie van de bedrijven die in eenzelfde branche werken. Veel ondernemers klagen over hun bedrijfs- of productschap, waarbij ze verplicht zijn aangesloten. Bedrijven betalen jaarlijks contributie en dat geld moet door het bedrijfs- of productschap gebruikt worden voor activiteiten die de gehele sector ten goede komen.

Het kabinet vindt dat de inspraak van ondernemers in het bedrijfschap moet worden verbeterd, dat de benoeming van het bestuur helderder moet en dat belangenverstrengeling moet worden uitgesloten. Het wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken ligt nu ter beoordeling voor aan de Raad van State.

Bron: www.mkbnet.nl