Tarief Successierecht gaat naar beneden

Alle toekomstige tarieven onder 50%

15 december 2009 2 minuten

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën brengt alle tarieven bij erfbelasting (Successierecht) onder de 50%. Bovendien vereenvoudigt hij de wet. Deze drastische hervorming kondigt hij aan in een gesprek met Het Financieele Dagblad. De tariefsverlaging moet worden opgebracht door 'enkele honderden miljoenen euro's' binnen te halen die nu nog via allerlei - vaak legale - constructies niet in de schatkist belanden.

Uiterlijk juli 2010 moet de successiewet zijn aangenomen, die De Jager het komend jaar in nauw overleg met belanghebbenden gaat schrijven. Burgers krijgen ook alle ruimte om mee te denken.

Belastingvrije drempels en schenkingen bij het leven blijven bestaan. De omvang en tarieven zijn nog onbekend, maar worden afgestemd op de nieuwe tarieven voor het successierecht.

Langstlevende

Uitgangspunt bij de nieuwe wet is dat de positie van de langstlevende partner en kinderen niet verslechtert. De positie van bijvoorbeeld neven, nichten, ex-partners en verzorgers verbetert aanzienlijk. Die betalen nu minimaal 41% en maximaal 68% belasting.

De Jager wil uitkomen op één of twee belastingschijven en twee of drie groepen van erfgenamen. Die combinatie geeft maximaal zes tarieven. Nu zijn er, vooral dankzij de zeven belastingschijven, 28 tarieven. De hele operatie moet budgetneutraal verlopen. Dit jaar rekent de schatkist op euro 2 mrd aan successie-inkomsten.

Bedrijfsopvolging

De Jager wil ook de fiscale kant van bedrijfsopvolging door erfgenamen vereenvoudigen. Hij heeft daar vorig jaar al een eerste aanzet toe gegeven, maar pakt het nu in zijn geheel mee in de nieuwe wet. 'De bedrijfsopvolging is fiscaal nu een bord spaghetti, het is bijna niet te doorgronden. Het is telkens uitgebreid en er zit geen structuur meer in', zegt De Jager. 'De doelstelling van de nieuwe wet is dat het familiebedrijf kan worden voortgezet. Het mag niet langer tot een gedwongen verkoop komen door de successiewet.'

De conserverende aanslag die de eerste vijf jaar na het overlijden van de eigenaar wordt geheven bij de erfgenaam en opvolger mag van De Jager verdwijnen. Dit houdt vooral adviseurs aan het werk, terwijl de belasting uiteindelijk zelden wordt geheven.

Op economische leest

De Jager wil de nieuwe wet op een economische leest schoeien, in plaats van op een strikt juridische. De nieuwe successiewet wordt geheel geschreven op de ontvanger van de erfenis, die hiervan economisch profijt heeft. In de huidige wet is de erflater het uitgangspunt. De Jager spreekt liever van een 'verkrijgingswet' dan van een nieuwe successiewet.

Dit uitgangspunt heeft grote gevolgen voor notarissen en zogeheten 'estate planners'. Zij kunnen minder gemakkelijk juridische constructies voor toekomstige erflaters bedenken om onder deze belastingplicht uit te komen.

Bron: Financieel Dagblad, 19 maart 2008.