Aandeelhouders Philips blokkeren beloningsvoorstel top

Geen bonus bij onderpresteren bestuurders

15 december 2009

De aandeelhouders van Philips hebben tegen een nieuw beloningspakket gestemd, omdat daarin bestuurders ook bij onderpresteren opties ontvangen. Het is voor het eerst in Nederland dat een aandeelhoudersvergadering de remuneratie van het bestuur afkeurt.

Deze ongebruikelijke stap komt op het moment dat het kabinet dreigt met fiscale maatregelen tegen topbeloningen, omdat de marktsector zelf tot nu toe niet in staat is gebleken om paal en perk te stellen aan hoge beloningen aan onderpresterende bestuurders. Vooral de enorme bonussen bij Numico en ABN Amro, die bestuurders te danken hadden aan het feit dat hun bedrijf werd overgenomen, hebben bij veel politieke partijen kwaad bloed gezet.

Maatschappelijke discussie

'De voorstellen van Philips zijn niet te verenigen met de maatschappelijke discussie over topbeloningen', zegt Erik Breen van Robeco, die tijdens de vergadering ook namens pensioenuitvoerders APG, PGGM, MN Services en Grafische Bedrijven het woord voerde. Samen hadden deze beleggers slechts 0,5% van de stemmen.

Dat het ondanks dit kleine belang nu wel is gelukt een beloningsvoorstel te torpederen, en wel met een meerderheid van 57% van de stemmen, komt door brede steun van buitenlandse beleggers. Zij volgden massaal het negatieve stemadvies van ISS RiskMetrics, een invloedrijke internationale adviseur van aandeelhouders. Voorheen hielden buitenlandse beleggers zich buiten de Nederlandse beloningsdiscussie.

Bron: Financieel Dagblad