Microfinanciering wordt beter toegankelijk

Via betere begeleiding en screening kleinere ondernemers

15 december 2009 2 minuten

Goede begeleiding en screening van kleinere ondernemers moet banken sneller over de streep trekken het risico aan te gaan voor financiële ondersteuning.

Een database met coaches is één van de initiatieven die staatssecretaris Heemskerk in 2008 neemt om microfinanciering sneller mogelijk te maken.De staatssecretaris wil potentiële, kleinere ondernemers een steuntje in de rug geven door hen toegang te geven tot advies en het vertrouwen van banken en investeerders in kleinere ondernemers vergroten. Het plan voor een database met coaches kan daarbij helpen.

Screenningssysteem

De beginnende ondernemers kunnen via die database op zoek naar een coach met ervaring die hen kan helpen bij het starten van een bedrijf. Heemskerk wil verder met banken afspraken maken over een screeningssysteem. Banken kunnen door zo'n systeem sneller beoordelen welk risico ze nemen bij het financieren van een kleine ondernemer.

Daarnaast wordt de borgstellingsregeling voor het MKB aangepast zodat banken deze ook kunnen toepassen voor microkredieten. Ook komt er meer informatie beschikbaar waarmee microfinancierders makkelijker en sneller kunnen starten. De staatssecretaris wil in 2008 en 2009 ook via een aantal pilots testen hoe microfinanciering in de praktijk uitpakt.  Ook wil hij microfinanciering breder beschikbaar maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is al gestart met een pilot om ondernemen vanuit een uitkering makkelijker te maken.

Beschikbaarheid

Heemskerk reageert met de brief op het advies van de Raad voor Microfinanciering in oktober 2007. Daarin stond dat 600.000 Nederlanders serieus overwegen een eigen bedrijf te starten. Veel van hen ondervinden problemen bij het opstarten van hun onderneming en het verkrijgen van een lening. Banken kunnen het risicopercentage van micro-ondernemers moeilijk inschatten. Daarnaast spreken deze starters vaak de taal van de financiële wereld niet. Vanwege de lage marges loont het niet om de tijd te investeren om te kijken of deze bedrijven met een lening toch zouden kunnen starten of groeien. Het kabinet wil daarom de beschikbaarheid van microkredieten verbeteren.

Bron: ministerie van Economische Zaken