Vermelding handelsregisternummer nu ook verplicht bij emails

DE VRAAG VAN WEEK 17

01 september 2016

Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe Handelsregisterwet in werking. Daarbij gaat het nieuwe handelsregister functioneren als een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en andere rechtspersonen. In de nieuwe Handelsregisterwet zijn drie belangrijke wijzigingen voor ondernemingen opgenomen.

Ook inschrijving vrije beroepsbeoefenaren en anderen

Van oudsher was inschrijving in het Handelsregister verplicht voor o.m. eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, BV’s en NV’s. Die verplichting is nu uitgebreid met:

 • vrije beroepsbeoefenaren die een onderneming drijven, zoals advocaten, notarissen en artsen;

 • bedrijven waarin landbouw of visserij wordt uitgeoefend;

 • verenigingen van eigenaren (VvE);

 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen;

 • kerkgenootschappen;

 • publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten.

Welke vrije beroepen?

Vrije beroepen is natuurlijk een vrij algemene term. Daaronder wordt normaal gesproken iemand verstaan, die wordt gevraagd vanwege zijn individuele, persoonlijke kwaliteiten, die liggen op artistiek of academisch/HBO-niveau. Dit houdt in dat hij voor zijn werkzaamheden niet een ander mag sturen.

In de praktijk is het onderscheid tussen een vrij en een niet vrij beroep moeilijk aan te geven. Onderstaande lijst geeft beroepen aan die in het algemeen als 'vrij beroep' worden gezien:

 • advocaat

 • accountant-administratieconsulent

 • alternatieve genezer

 • belastingconsulent

 • bouwkundig architect

 • dierenarts

 • fysiotherapeut

 • gerechtsdeurwaarder

 • huidtherapeut

 • huisarts

 • interieurarchitect

 • juridisch adviseur

 • kunstenaar

 • leraar

 • logopedist

 • medisch specialist

 • notaris

 • oefentherapeut Cesar/Mensendieck

 • organisatieadviseur

 • orthopedagoog

 • psycholoog

 • raadgevend adviseur

 • redacteur

 • registeraccountant

 • stedenbouwkundige

 • tandarts

 • tandarts-specialist

 • tolkvertaler (al dan niet beëdigd)

 • tuin- en landschapsarchitect

 • verloskundige  

De lijst is niet volledig. Er kunnen ook andere beroepen zijn die als 'vrij beroep' worden gezien.

Handelsregisternummer op alle schriftelijke uitingen inclusief e-mail

Ondernemingen die in het Handelsregister staan ingeschreven, zijn verplicht het Handelsregisternummer te vermelden op alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere schriftelijke uitingen. Die verplichting geldt nu ook voor de website en zakelijke emails.

Ook stichtingen en verenigingen moeten aan deze verplichting voldoen, maar alleen indien zij een onderneming hebben.

De verplichting geldt niet voor VVE’s

BV’s en NV’s moeten als extra verplichting hun volledige naam en statutaire zetel op hun website aangeven.

Inschrijven bij ieder Kamer van Koophandel

Voor inschrijvingen, doorgeven van wijzigingen en deponeren van bescheiden kun je in het vervolg bij iedere Kamer van Koophandel terecht. Je bent dus niet verplicht om dit te doen bij de Kamer van Koophandel waar je staat ingeschreven.