MKB-Nederland en VNO-NCW verstevigen relatie

Evaluatiecommisie Van Walsem doet verslag van bevindingen

15 december 2009 2 minuten

De werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB-Nederland krijgen het advies om hun 2,5 jaar lopende samenwerking verder te intensiveren door een gezamenlijk beleidsbureau in te stellen. Van een bundeling van VNO-NCW en MKB-Nederland op één locatie zal geen sprake zijn.

Met dit voorstel van een commissie onder leiding van voormalig D66-Kamerlid en MKB-Nederland-bestuurder Jan van Walsem lijkt een integratie van de twee werkgeversorganisaties tot één ongedeeld werkgeversverbond de komende jaren volledig buiten bereik te liggen. MKB-Nederland, dat zich in eerdere instantie al had uitgesproken tegen een volledige fusie van de twee werkgeversclubs, blijft zich als zelfstandige vereniging profileren als spreekbuis voor het midden- en kleinbedrijf.

Het bestuur van de vereniging MKB-Nederland moet op een goed gefundeerde wijze kunnen besturen', zegt Van Walsem. 'Daar past een aangekleed secretariaat bij. Een verhuizing naar de Malietoren van VNO-NCW is wat ons betreft niet aan de orde.'

Samenwerking MKB Nederland en VNO-NCW evalueren

Van Walsem leidt voor MKB-Nederland een commissie die de samenwerking met VNO-NCW evalueert en aanbevelingen doet voor de komende vijf jaar. Vandaag doet hij verslag van zijn bevindingen aan het bestuur van de werkgeversorganisatie.

De evaluatiecommissie is ook expliciet gevraagd te kijken naar huisvesting. Intrekken in de Malietoren, het hoofdkwartier van VNO-NCW in Den Haag, per januari 2009 zou een van de opties zijn.

Brancheorganisaties positief over alliantie

Begin deze maand werd al duidelijk dat de 150 bij MKB-Nederland aangesloten brancheorganisaties positief zijn over de alliantie met VNO-NCW, dat 160 aangesloten brancheorganisaties telt, alsmede concerns als Shell en Philips. Zij geven aan in hun belangenbehartiging te profiteren van de afstemming en samenwerking met VNO-NCW.

De buitenwacht, zoals vertegenwoordigers van politieke partijen, ministeries, de Sociaal-Economische Raad en de media, is kritischer. Die vreest dat de lobby voor het mkb fletser wordt. Van Walsem neemt dat signaal serieus. Nu kiezen voor een gezamenlijke locatie zou het risico met zich meebrengen dat het mkb-geluid verstomt.

Betere dienstverlening voor aangesloten leden

Afgelopen dinsdagavond heeft het voormalige Kamerlid zijn bevindingen al gepresenteerd aan Loek Hermans en Bernard Wientjes, voorzitters van respectievelijk MKB-Nederland en VNO-NCW. Beiden zijn de drijvende kracht achter de samenwerking, die tot betere dienstverlening moet leiden voor de aangesloten leden. Ook zou de alliantie voor efficiencywinst moeten zorgen.

Vorige week werd al duidelijk dat 'de seinen op groen staan' voor een gemeenschappelijk bureau voor beleidsvoorbereiding, aldus bronnen dicht bij de voorzitters. Dat bureau moet de bestuurders van beide verenigingen bedienen en wordt gezien als een belangrijke stap vooruit in de alliantie.

In juni definitieve groene licht

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het MKB-Nederland-bestuur vandaag instemt met de aanbevelingen van Van Walsem. In juni zal dan het congres van het werkgeversverbond het definitieve groene licht moeten geven.

Bron: Financieel Dagblad