Digitaal aanvragen en verlengen VAR wordt mogelijk

Mogelijkheid voorzien vanaf 1 september voor VAR 2009

02 februari 2016

Staatssecretaris De Jager van Financiën wil het mogelijk maken om de aanvraag van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) digitaal in te dienen. Nu moet dat nog via een papieren formulier, dus een digitale aanvraag zou tijd en geld schelen. De Belastingdienst onderzoekt de mogelijkheden

Overeenkomst Van Opdracht

Let op: per 1 mei 2016 verandert de VAR in de wet dba. Lees hier alles over de nieuwe wet. 

De bedoeling is dat een aanvraag via internet vanaf september 2008 mogelijk wordt voor VAR's die gelden in 2009.

Daarnaast wil De Jager vanaf 2010 een stilzwijgende verlening invoeren als al drie jaar achtereenvolgend dezelfde VAR is uitgegeven. Als de omstandigheden niet wijzigen, wordt de VAR dan vanzelf verlengd. Verandert er wel iets aan de situatie, dan moet de VAR-houder dat zelf doorgeven.

Wat is een VAR?

Een VAR maakt duidelijk of een opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet inhouden en afdragen over de inkomsten van de opdrachtnemer. Bij een VAR-wuo (winst uit onderneming) of een VAR-dga (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap) weet u zeker dat dat niet hoeft.