Ontslagrecht alsnog op de schop

Voorstel beperking ontslagvergoeding bij hogere inkomens

15 december 2009 1 minuten

MKB-Nederland, VNO-NCW, en de vakbonden proberen uit de impasse te komen omtrent het ontslagrecht. Volgens bronnen over het akkoord krijgt de werknemer met een jaarsalaris van € 75.000,-- of hoger, bij vertrek maximaal één jaarsalaris mee. het akkoord zou in het diepste geheim zijn bereikt, maar is nog niet bevestigd door de diverse partijen.

Het nieuwe plan, dat aan minister Donner van Sociale Zaken is voorgelegd, zorgt ervoor dat het ontslag goedkoper wordt. Voor wie minder dan € 75.000 op jaarbasis verdient, zou nog steeds de kantonrechtersformule gelden, waarbij bij ontslag voor elk gewerkt jaar aanspraak kan worden gemaakt op een maand salaris.

Boven de € 75.000 wordt maximaal een jaarsalaris meegegeven, ongeacht de hoogte van het salaris.

MKB-Nederland heeft hiermee het duale ontslagstelsel overeind weten te houden en toch een akkoord met de bonden weten te bereiken in lijn met het in februari gepresenteerde actieplan (redactie MKB Servicedesk).

Bron: De Telegraaf