Is de fiscus nu ondernemersvriendelijker?

Lobbysucces van MKB-Nederland

22 september 2008 2 minuten

MKB Nederland is doorlopend aan het lobbyen voor een beter ondernemersklimaat. Maar wat is er nu concreet bereikt voor jou als ondernemer op het gebied van belastingen?Jurgen Warmerdam, secretaris Fiscale en Economische Zaken van MKB-Nederland, licht dit puntsgewijs toe.

Wat niet gebeurt kan ook goed zijn

 • BTW verhoging met 1% gaat niet door. Deze lobby is al in januari 2008 ingezet

 • Zelfstandigenaftrekafbouw t.o.v. winstvrijstellingsverhoging gaat niet door. Dit zou zeer schadelijk zijn voor winsten tot € 40.000 per jaar. Een groot deel van de achterban van MKB-Nederland. Waakzaamheid geboden: kabinet wil afbouw nog steeds. Lobbyresultaat.

Lastenverlichting in geld

 • Gemiddelde VpB tarief gaat omlaag. De eerste schijf van 20% wordt behoorlijk opgerekt van € 40.000 naar € 250.000. Een BV met een winst van € 150.000 gaat er volgend jaar € 3.300 op vooruit.

 • De MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting gaat met 0,7% omhoog. Dat is een vooruitgang van zo’n € 160 volgend jaar. Deze verbetering is zowel in absolute zin als in relatieve zin te laag. Hiervoor moet de komende maanden nog enig inspanningen geleverd worden.

 • De WW-premie werknemersdeel gaat naar nul. Bijkomend voordeel is dat vereenvoudigingen in de loonsfeer hierdoor makkelijker worden. Lobbyresultaat.

 • De WW-premie werkgeversdeel omlaag van 4,75% naar 4,25%. Lobbyresultaat

 • De grondslag voor de lijfrentepremieaftrek gaat (weer) omhoog van € 103.000 naar € 153.000. Dit was het niveau van voor aanvaarding van de Wet banksparen. Dit is de inwilliging van een lobbyresultaat.

 • De Speur en Ontwikkelingsregeling wordt toegankelijker door ruimere toetredingseisen.

Administratieve lastenverlichting

 • De aangiftegrens BTW om kwartaalaangifte Omzetbelasting te mogen doen (ipv maandaangiften) gaat omhoog van € 7.000 naar € 15.000. 50.000 ondernemers meer zullen nu kwartaalaangiften mogen doen ipv maandaangiften.Lobbyresultaat.

 • VAR wordt automatisch verlengd en kan elektronisch worden aangevraagd.Lobbyresultaat.

 • EIA en MIA niet meer tussentijds (meestal eind oktober) gestopt. Loopt nu gewoon door. Lobbyresultaat.

 • DGA blijft in LB, krijgt een eenvoudige aangifte/betalingsregeling en kan de S&O regeling behouden. Lobbyresultaat.

 • Loonsomheffing wordt verder ontwikkeld. Lobbyresultaat.

 • De Eerstedagmelding (EDM) wordt afgeschaft. Lobbyresultaat.`

Lees hier de

Auteur: Jurgen Warmerdam, secretaris Fiscale en Economische Zaken, MKB-Nederland.