MKB-Nederland verheugd over verruimde garantiemaatregelen

'Bedrijven hebben een betere kans op financiering'

08 januari 2010 1 minuten

Na een spoedoverleg van Maria van der Hoeven met vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB, FME-CWM, MetaalUnie, Platform Detailhandel en Cencobouw is besloten om de garantieregelingen voor ondernemers te verruimen. MKB-Nederland pleitte al langer voor deze verruiming en is tevreden met de beslissing.

MKB-Nederland is content met de uitbreiding van de borgstellingskredietregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BBMKB), zoals minister Van der Hoeven van Economische Zaken (EZ) maandagavond in een gesprek met een aantal ondernemersorganisaties heeft aangekondigd. Bedrijven in het mkb hebben zo betere kans op financiering van hun investeringsplannen. Het is ook goed voor het vertrouwen van ondernemers in de nabije toekomst. De ondernemersorganisatie tekent er wel bij aan dat het succes van de maatregel afhangt van de mate waarin de banken bereid zijn van de BBMKB gebruik te maken. MKB-Nederland ziet uit naar een gesprek hierover met EZ en de bancaire sector.

Kredietverlening is voor veel kleine en middelgrote bedrijven doorgaans al een probleem. De huidige krediet- en bankencrisis heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. MKB-Nederland heeft daarom eerder al gepleit voor een forse uitbreiding van de BBMKB-regeling. Conform dit voorstel staat EZ voor starters nu garant voor leningen tot 200.000 euro (was 100.000 euro). Verder breidt het ministerie de categorie bedrijven die een beroep op de BBMKB kan doen uit tot ondernemingen met maximaal 250 werknemers (was 100) en is het maximale garantiebedrag per bedrijf verhoogd van 1 miljoen tot 1,5 miljoen euro.

MKB-Nederland en EZ hebben gisteren ook afgesproken een Taskforce op te richten om te kijken naar verdere versterking van economische groeimogelijkheden van het mkb. De werkgroep wordt gevraagd zich te buigen over onderwerpen als garantie van banktegoeden van middelgrote bedrijven, aanbestedingen en regeling werktijd verkorting. In de Taskforce zitten deelnemers uit het georganiseerde bedrijfsleven.

Bron: MKB-Nederland