De boete verhalen op de roker

Roken in horeca gelegenheden

15 augustus 2012

Als horecaondernemer kun je een boete krijgen als er gerookt wordt in jouw onderneming, ook als je het er niet mee eens bent of het niet eens doorhebt. Kun je de klant die de overtreding begaan heeft aansprakelijk stellen?

Met de invoering van het algemene verbod op roken in de horeca ziet men in elk café of restaurant wel bordjes en briefjes op de muren die dit verbod aangeven. Op sommige briefjes wordt vermeld dat, wanneer het horecabedrijf een boete krijgt voor het overtreden van het rookverbod, deze op de roker verhaald zal worden.

Is dit juridisch houdbaar?

Ja. Op dit moment is er geen reden waarom je dit als horecaondernemer niet zou mogen aangeven én naleven. Er is geen specifieke verhaalsmogelijkheid opgenomen in de wet, maar ook geen verbod hierop.

Hoe maak ik dit in mijn horecabedrijf mogelijk?

Als je de mogelijkheid wilt scheppen om een boete te verhalen op de roker, moet je twee zaken van tevoren regelen. Ten eerste dient er in de huisregels van het hotel, café of restaurant vermeld te staan dat er een rookverbod geldt én dat een eventuele boete voor rekening van de roker komt. Ten tweede moet dit kenbaar gemaakt worden aan de klant, bijvoorbeeld met de eerder genoemde briefjes.

In de praktijk kan het verhalen van een boete toch lastig zijn. De overtreder moet namelijk schriftelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat je zijn of haar adres moet weten: iets dat je niet van al je klanten weet. Als de klant het adres niet wil geven, kun je hem of haar dus ook niet aansprakelijk stellen. Daarnaast moet je, mocht de zaak voor de rechter komen, kunnen aantonen dat juist deze klant op het moment van het uitschrijven van de boete gerookt heeft.

Desondanks is de regel dus wel geldig. Je mag hem als horecaondernemer aan je klanten opleggen en ze eraan (proberen te) houden. Bovendien heeft het uitdragen van deze regel een schrikeffect, dat ervoor zorgt klanten minder snel een sigaret op zullen steken.