MKB-Nederland waarschuwt voor milieunota van LBCO2

milieubijdrage is niet verplicht

15 december 2009

MKB-Nederland adviseert ondernemers in Nederland niet in te gaan op een mailing die het Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf LBCO2 uit Den Haag onlangs heeft verstuurd. In de mailing vraagt het instituut ondernemers om een milieubijdrage en is een acceptgiro bijgevoegd.

Overheid geeft aan van niets te weten

De suggestie wordt gewekt dat het hier om een verplichte milieubijdrage voor ondernemers gaat. In de begeleidende brief wordt verwezen naar de Nederlandse Emissieautoritet (NEa). Op de website van LBCO2 wordt verwezen naar het Ministerie van VROM. Beide overheidsinstanties geven op hun website aan dat zij niets met dit instituut te maken hebben. Inmiddels is de eigen website door het instituut aangepast en wordt nu benadrukt dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.

MKB-Nederland adviseert ondernemers in Nederland niet in te gaan op deze factuur en een melding in te dienen bij het Fraudemeldpunt.

Terugstorting mogelijk

Stichting Acquisitie Fraude (SAF) heeft LBCO2 inmiddels aangeschreven en wil zoveel mogelijk bedrijven informeren over deze mailing zodat misstanden kunnen worden voorkomen. Bedrijven die betaald hebben en op grond van dwaling hun bijdrage teruggestort willen zien kunnen contact opnemen met SAF, www.fraudemeldpunt.nl.

Bron: MKB-Nederland