Bestrijding overvallen detailhandel landelijk aangepakt

Maatregelen tegen overlast en fraude aangekondigd

15 december 2009 2 minuten

Platform Detailhandel Nederland gaat nauwer samenwerken met politie en de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken om winkelcriminaliteit tegen te gaan. De partijen hebben daarom op dinsdag 18 november het Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit deel 3 getekend.

Experiment overlastdonatie

Naast de aanpak van de overvallen, zullen overheid en winkeliers vaker de schade van vernielingen in en rond de winkels gaan verhalen op de daders of hun ouders. In Utrecht komt een groot experiment met de zogeheten ‘overlastdonatie’. Winkeliers brengen daarbij op heterdaad aangehouden verdachten van winkeldiefstal een basisvergoeding van 151 euro in rekening. Dit bedrag is een vergoeding voor de indirecte schade die een winkelier lijdt bij het aanhouden van een winkeldief. Het ministerie van Justitie zal in 2010 het Utrechtse experiment evalueren, zodat het daarna landelijk kan worden ingevoerd.

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

Winkeliers kunnen vanaf 2009 hun sollicitanten laten screenen op een vermelding in het waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). In dit register worden werknemers opgenomen die op staande voet zijn ontslagen wegens diefstal of een ander ernstig vergrijp ten aanzien van hun werkgever. Voorwaarde is wel dat er aangifte is gedaan tegen de betreffende werknemer. De screening is nu al in gebruik bij grootwinkelbedrijven en werpt daar zijn vruchten af. Verschillende branches van de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland, die in het Platform Detailhandel Nederland samenwerken met het grootwinkelbedrijf, hebben de ambitie om in de loop van 2009 bij het FAD te worden aangesloten.

De detailhandel zal in 2009 ook een landelijk systeem opzetten waarin winkeliers kunnen zien welke personen in hun regio een winkelverbod hebben gekregen of over wie de politie waarschuwingen heeft verspreid. Deze databank Winkelcriminaliteit wordt landelijk beheerd, maar voor de deelnemende winkeliers zal alleen de voor hen relevante lokale informatie zichtbaar zijn.

Bron: MKB-Nederland