Bedrijven reserveren weer geld voor ouderen

Uitvloeiingsregelingen worden weer overwogen

12 januari 2009

Bedrijven die moeten reorganiseren denken er toch weer aan allerlei afvloeiingsregelingen op te tuigen voor hun oudere werknemers. Nu de VUT-regeling voor vervroegde uittreding is afgeschaft, kunnen zij hun oudere werknemers niet meer goedkoop laten afvloeien. Tegelijkertijd dreigt in sommige sociale plannen de van-werk-naar-werkbemiddeling beperkt te worden tot de werknemers jonger dan 50 jaar.

Dit druist regelrecht in tegen het kabinetsbeleid, dat streeft naar de situatie dat ouderen die zo veel mogelijk tot hun pensioenleeftijd van 65 jaar doorwerken. Om die reden voerde het Ministerie van SZW per 1 januari ook onder andere premiekortingen in voor bedrijven, die werkloze vijftigers aannemen of die vasthouden aan hun personeel van 62 jaar en ouder. Ook werknemers die na hun 62ste blijven werken, krijgen een bonus.

Bestuursvoorzitter Joop Linthorst van uitkeringsinstantie UWV denkt verder dat het UWV de voor 2009 en 2010 verwachte grote toestroom van nieuwe werklozen organisatorisch zeker aankan, hoewel hij wel een grotere uitdaging in de uitstroom ziet. Volgens Linthorst heeft het UWV, dat pas sinds 2002 bestaat, nog niet veel ervaring met het bemiddelen van grote groepen werklozen die zijn ontslagen door bedrijven waar geen geld meer is.

Bron: Financieel Dagblad