MKB-Nederland: 'Extra maatregelen kabinet kunnen niet wachten'

Reactie MKB-Nederland op rapport EIM

21 januari 2009 1 minuten

Het midden- en kleinbedrijf wordt dit jaar flink geraakt door de economische teruggang. De afzet daalt met 1,5 procent en de winst met 4 procent.Daarnaast lopen de investeringen met 6 procent terug. Dat blijkt uit onderzoek van het EIM in opdacht van MKB-Nederland.

De stemming onder mkb-ondernemers is in mineur. Was een jaar geleden nog 70 procent van hen positief over de ontwikkeling van de eigen omzet, nu is dat minder dan 20 procent. Vooral de onzekerheid over de continuïteit van het eigen bedrijf en dat van klanten en leveranciers speelt de ondernemers parten.

De werkgelegenheid in het mkb daalt dit jaar naar schatting met 30.000 tot 50.000 arbeidsplaatsen. Het banenverlies doet zich vooral voor in de bouw, industrie, horeca en detailhandel. Ook de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel komt vrijwel tot stilstand. En als het economisch herstel te lang op zich laat wachten zal de krimp van de werkgelegenheid in 2010 substantieel oplopen, aldus MKB-Nederland.

Volgens de werkgeversorganisatie kan het kabinet niet wachten met het nemen van maatregelen om investeringen op peil te houden, de liquiditeit van de bedrijven te garanderen en ervoor te zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven sterk(er) uit de crisis komt. Het stimuleringspakket dat het kabinet op 16 januari presenteerde is wat de werkgevers betreft slechts een ‘tussenstap’.

Zie voor meer informatie het persbericht van MKB-Nederland en de maatregelen die de werkgeversorganisatie voorstelt.

Het rapport zelf is hierte downloaden en het stemmingsbeeld voor het mkb hier.

Bron: MKB-Nederland