Wat betekenen de maatregelen van het kabinet voor mij als ondernemer?

DE VRAAG VAN WEEK 15

06 april 2009

‘Vakcentrales weten schade van crisispakket beperkt te houden’, schreeuwt de ene krantenkop. ‘Aan de zeven magere jaren ontkomt Nederland niet’, doet de andere. Maar wat betekenen de crisis en de maatregelen nou concreet voor ondernemers?

Faillissementen en ontslagen nemen toe, de economische activiteit neemt af. Ook de internationale handel daalt dit jaar flink. Die daling zal zorgen voor een lagere activiteit van de internationaal actieve mkb en daarmee ook die van de nationale mkb.

Angstig als iedereen door de crisis is geworden, durven mensen minder snel investeringen te doen. Weinig bestellingen en lopende opdrachten te behandelen voor ondernemers dus.

Aangescherpte kredietregeling

Omdat banken moeilijker krediet kunnen verlenen, krijg je als ondernemer meer moeite om investeringen te financieren. Ook wordt het moeilijker om te voldoen aan lopende betaalverplichtingen. Niet alleen jij als ondernemer krijgt het krapper, de aangescherpte kredietverlening heeft verdere gevolgen: Grote kans dat je betalingsproblemen krijgt bij klanten en leveranciers.

Consumenten besteden minder, omdat hun vertrouwen is gedaald. Vooral sectoren als bouw, woningmarkt, autohandel, duurzame goederen en horeca merken meteen de gevolgen van de kredietcrisis.

Maatregelen van het kabinet

Het begrotingstekort van de overheid zal in 2009 zo’n 2,8 procent zijn. Door de sterk verslechterde economie loopt dit in 2010 waarschijnlijk verder op naar 5,6 procent. Het kabinet wil de economie een impuls geven door 6 miljard te investeren in gerichte crisisaanpak in 2009 en 2010.

De maatregelen die voor ondernemers van belang zijn, zijn onder te verdelen in drie categorieën: ‘Herstel werkgelegenheid en arbeidsmarkt’, ‘Maatregelen om de kredietverlening en liquiditeit van bedrijven op gang te houden en ‘Investeren in een duurzame en innovatieve economie’.

Herstel werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Het wordt aantrekkelijker om met ontslag bedreigde werknemers om te scholen voor een andere sector. Een subsidie van 50 procent zorgt dat de omscholingskosten voortaan maximaal 2500 euro zijn.

Maatregelen om de kredietverlening en liquiditeit van bedrijven op gang te houden

  • BBMKB

De kredietverlening aan het MKB krijgt een stimulans door de regeling ‘Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB)’ De regering staat garant voor zekerheden die een ondernemer niet kan geven, terwijl de onderneming wel goede toekomstperspectieven heeft. 

  • Vervroegde afschrijvingen

Bedrijven kunnen door de willekeurige afschrijving, investeringen uit 2009 in twee jaar afschrijven, maximaal 50 procent in 2009 en 50 procent in 2010. Je kunt dus zelf bepalen wanneer je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Positief gevolg? Minder belasting. De willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel die geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen, met een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's. Taxi's en zeer zuinige personenauto's mogen wél willekeurig worden afgeschreven.

  • Groeifaciliteit

Snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out of expansie in het buitenland; allemaal situaties waarin ondernemers meestal risicodragend vermogen nodig hebben om hun activiteiten te financieren. Voor mkb'ers is het vaak moeilijker om kapitaal aan te trekken dan voor grotere ondernemingen. Financiers denken grotere risico’s te lopen en stellen zich terughoudender op. Met de regeling Groeifaciliteit biedt de overheid hulp.

  • Verruiming Exportkredietfaciliteit (EKV)

Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) gaat betalingsrisico’s bij de Staat afdekken. Dat geldt voor bepaalde exporttransacties, naar met name Oost-Europese landen.

Vooral de particuliere verzekeringsmarkt voor ééntransactiepolissen met kortlopend krediet op bepaalde landen is weggevallen. De Staat neemt de herverzekering van dit deel voor de export van kapitaalgoederen en aannemerij tijdelijk over, tot de markt zich herstelt. Het betalingsrisico moet voor de Staat en de Atradium DSB aanvaardbaar zijn om hiervoor in aanmerking te komen.  

Investeren in een duurzame en innovatieve economie

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk is een subsidieregeling die technische innovatie stimuleert.

Ondernemers met een historische verontreiniging kunnen een beroep doen op de cofinancieringsregeling. Een ondernemer kan hiervan gebruikmaken als op zijn terrein een verontreiniging aanwezig is die voor 1987 is ontstaan.

  • EIA, MIA en VAMIL

Tijdens de crisis zijn ondernemers sneller geneigd voor een goedkope investering te kiezen, in plaats van een duurzame investering. Fiscale regelingen als EIA, MIA en VAMIL stimuleren investeringen in milieuvriendelijke apparatuur.

Wat merk jij als ondernemer van de economische crisis en hoe denk je over het plan crisisaanpak van het kabinet? Laat het weten!