Goede financiële tegemoetkoming leerbedrijven nodig

Verdere stijging jeugdwerkeloosheid moet worden voorkomen

15 mei 2009 1 minuten

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zullen er alles aan doen om te zorgen voor 25.000 leerbanen. Maar zeker om kleine en middelgrote bedrijven over de streep te trekken, is een goede financiële tegemoetkoming nodig.

Dat stellen MKB en VNO-NCW in een reactie op het advies dat woensdag is aangeboden aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) en haar collega Jetta Klijnsma (Sociale Zaken). Zij zijn het volledig eens met opsteller Hans de Boer dat een verdubbeling van de jeugdwerkloosheid alleen kan worden voorkomen met gezamenlijke inspanningen.

LeerbanenIn het sociaal akkoord hebben de werkgevers afgesproken jongeren die al langere tijd thuiszitten, werk te bieden via leerbanen. Maar de werkgevers wijzen er wel op dat veel bedrijven nu hun personeelsbestand moeten inkrimpen en alle zeilen moeten bijzetten om de zaken draaiende te houden. Een financiële tegemoetkoming is daarom nodig.

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag steunen het plan School Ex. Dat liet de gemeente Amsterdam namens de G4 weten.

De vier steden wijzen er alleen op dat het ook belangrijk is om veel extra stageplaatsen te creëren voor jongeren. Dit voorstel is overigens al opgenomen in het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers met elkaar hebben gesloten.

Bron: Nu.nl

Interesse om zelf een leerbedrijf te worden?

Lees dan ons artikel: Hoe word ik een (MBO) leerbedrijf en aan welke voorwaarden moet mijn bedrijf voldoen?