FNV wil compensatie voor ZZP'ers

ZZP'ers onterecht beschuldigd van fraude

11 juni 2009 1 minuten

Volgens vakcentrale FNV en FNV Zelfstandigen zijn duizenden mensen die sinds 2000 vanuit de WW voor zichzelf zijn begonnen ten onrechte beschuldigd van fraude. Uitkeringsinstantie UVW en de belastingdienst beschuldigen de ZZP'ers ervan dat ze gerommeld zouden hebben met hun uitkering.

De afgelopen jaren zijn vele honderden, zo niet duizenden, ZZP'ers ten onrechte van fraude beschuldigd door uitkeringsinstantie UWV en de belastingdienst, dit zegt de FNV. Volkens de vakcentrale moeten de slachtoffers eerherstel krijgen en financiële compensatie.  

De belastingdienst en de uitkeringsinstantie UWV hanteren verschillende regels voor het verrekenen van gewerkte uren. Dit geldt alleen voor ZZP'ers die vanuit een uitkeringssituatie een bedrijf zijn gestart. Voor mensen die vanuit de bijstand of arbeidsongeschiktheid als zelfstandige gaan werken, geldt dat ze de verdiensten uit het eigen bedrijf mogen verrekenen met de uitkering zolang het bedrijf nog niet voldoende inkomen oplevert.

Vandaag komt de problematiek aan de orde tijdens overleg in de Tweede Kamer. Volgens het FNV moet er een betere startersregeling komen en moet het UWV starters beter gaan begeleiden en voorlichten. Ook moet er een compensatieregeling komen voor gedupeerden die aantoonbaar te goeder trouw hebben gehandeld.

Wil jij een eigen bedrijf beginnen vanuit een uitkeringssituatie?

Lees dan ons artikel: Wat is een IRO procedure?

Bron: ND