De Mexicaanse griep: reden tot zorg?

Moet ik me als werkgever zorgen maken over een grieppandemie?

07 augustus 2009 1 minuten

Het virus is nog steeds mild en er is nog geen reden tot overdreven zorg. Wel stuurde het ministerie van Binnenlandse zaken een brief aan het bedrijfsleven.

In de brief die het Ministerie van Binnenlandse Zaken onlangs aan werkgeversorganisaties en het bedrijfsleven stuurde, staat hoe werkgevers het beste om kunnen gaan met een geval van de Mexicaanse griep. Zo wordt aangeraden om te proberen besmetting via het bedrijf te voorkomen door zieken thuis te laten blijven, door telewerken, vergaderingen te beperken en altijd te zorgen voor goede hygiëne.

Grote bedrijven hebben allemaal een eigen continuïteitsplan en zijn voorbereid op ziekte van grote groepen werknemers. Maar ook andere bedrijven kunnen zich voorbereiden op een uitbraak van de Mexicaanse Griep door een pandemieplan te maken.

Meer weten over een grieppandemie?