Voel jij je ook benadeeld door grote bedrijven en multinationals?

Is er sprake van machtsmisbruik? Laat het ons weten!

12 augustus 2009

Voel jij je ook ‘uitgeknepen’ door grote bedrijven en multinationals? Worden de voorwaarden telkens eenzijdig aangepast? Of worden jouw facturen ook pas na 60, 90 of 120(!) dagen betaald? Of zelfs helemaal niet?

Brandbrief aan Van der Hoeven

De afgelopen tijd trokken midden- en kleinbedrijven massaal aan de bel dat zij in een spagaat worden geduwd, omdat ze enerzijds hun klanten niet willen verliezen en anderzijds hun kredietwaardigheid moeten behouden. MKB-Nederland schreef een brandbrief naar minister van Maria van der Hoeven van Economische Zaken. Daarin verzocht de branche organisatie dringend een onderzoek in te stellen. Met gevolg.

Grootschalig onderzoek

Er is momenteel een grootschalig onderzoek gaande naar het machtsmisbruik door multinationals en grote bedrijven. Dit onderzoek wordt gedaan door het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM), in opdracht van Economische Zaken. Het onderzoek gaat vooral over ervaringen van mkb-leveranciers met grote afnemers, de mate waarin eenzijdig wijzigen van contracten voorkomt en hoe leveranciers daartegen in het geweer kunnen komen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de minister beleidsconclusies formuleren. Daarna zal hierover overlegd worden met de Tweede Kamer.

Optreden tegen machtsmisbruik

MKB-Nederland wil dat er, indien er daadwerkelijk sprake is van uitbuiting van een machtspositie, wordt opgetreden tegen misbruik. 'In dat geval is het aan de NMa om aan deze misstanden een einde te maken. De concurrentieverhoudingen moeten weer hersteld worden, alleen zo kunnen we marktwerking weer een kans geven', reageert MKB-Nederland.

De NMa zou zelf al mogelijk machtsmisbruik in de smiezen houden. 'We hebben geen klachten binnengekregen van mkb’ers die vinden dat ze worden benadeeld. We zijn door de belangenverenigingen nauwelijks benaderd voor gesprekken. Uiteraard houdt NMa iedere vorm van mogelijk machtsmisbruik nauwlettend in de gaten en zullen we ingrijpen als we misstanden constateren', aldus een woordvoerder.

Voel jij je ook benadeeld door grote bedrijven en multinationals?

Tot dusver zijn er dus weinig klachten binnengekomen van mkb’ers die vinden dat er sprake is van machtsmisbruik door grote bedrijven en multinationals. Heb jij wel negatieve ervaringen met betalingen door grote bedrijven, of heb je het gevoel dat je uitgeknepen wordt? Laat het ons dan weten. Laat hieronder je reactie achter, of stuur een mailtje naar de redactie, onder vermelding van ‘machtsmisbruik’.