Hoe draag ik ondernemingsvermogen over?

Ondernemingsvermogen fiscaal gunstig overdragen via de BOF

15 augustus 2012

De successiewetgeving kent veel mogelijkheden voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Wat zijn de belangrijkste voordelen van de vernieuwde wet?

Whitepaper Eerste Hulp bij Bedrijfsovername

Wat zijn de voordelen voor de ondernemer?De successiewetgeving kent grote vrijstellingen voor het overdragen van ondernemingsvermogen. Globaal genomen zijn er drie faciliteiten van belang:

  • een vrijstelling van de erfbelasting verschuldigd over 90 procent van het vererfde ondernemingsvermogen;

  • een uitstel van betaling van de erfbelasting over de resterende 10 procent van het vererfde ondernemingsvermogen;

  • uitstel van betaling voor de vordering op een medeverkrijger.

Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Eén daarvan is dat de onderneming in ieder geval vijf jaar moet worden voortgezet. Ook wordt het schenken van een zogenaamd 'aanmerkelijk belang' in een onderneming in de nieuwe wet geregeld.

Voorbeeld

Vader, ondernemer, overlijdt. Zijn erfgenamen zijn moeder en twee kinderen. Géén van de erfgenamen is in staat het bedrijf voort te zetten, maar er is wel een werknemer die dat kan. In zo'n geval is de BOF toch van toepassing en profiteren de erfgenamen van 90 procent korting op te betalen successierechten. Van belang is dat de werknemer het bedrijf ten minste vijf jaar voortzet. De erfgenamen hoeven dus niet zelf voort te zetten, maar kunnen ook laten voortzetten.

KnelpuntenToch blijven er ook onder de nieuwe wet nog een aantal knelpunten over. Eén daarvan is de situatie dat wanneer slechts één van je kinderen de onderneming erft, dit kind wél gebruik kan maken van bovengenoemde faciliteiten, maar de andere kinderen niet. Dit kan leiden tot (fiscale) ongelijkheid tussen je kinderen.