Geen begrip voor opmerking Van der Hoeven

Toch lijkt ruzie over normbesef bijgelegd

11 december 2009 2 minuten

Eerder deze week riep minister Van der Hoeven in De Telegraaf op tot meer normbesef bij ondernemers. Dat viel niet goed bij de werkgeversorganisaties. Maar na een goed gesprek lijkt de lucht nu enigzins geklaard.

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland toonden geen begrip voor de oproep van minister Van der Hoeven tot meer normbesef in het bedrijfsleven. “Alle ondernemers over één kam scheren gaat ons te ver”, stelden de werkgeversorganisaties eerder deze week in een brief aan de minister. De reactie van de minister volgde op een onderzoek van KPMG. Hieruit komt naar voren dat jonge managers persoonlijke drijfveren boven normen en waarden stellen. Van der Hoeven richt haar ethisch appèl echter op alle managers, ondernemers en bestuurders. “Dat is in het wilde weg schieten en geeft geen pas voor de minister van en voor het bedrijfsleven”, schrijven de werkgeversorganisaties. Dit neemt niet weg dat ondernemend Nederland bereid is om daar waar nodig verantwoordelijkheid te nemen voor economisch herstel. “Waar lessen moeten worden getrokken, moeten lessen worden getrokken.”

Lees hier de brief die de werkgeversorganisaties naar minister Van der Hoeven hebben gestuurd:

Beste Maria, Wij waren maandagmorgen onaangenaam verrast door je opmerkingen in de Telegraaf over integriteit en normbesef bij managers, ondernemers en bestuurders.  

Je schiet hier als minister van Economische Zaken, de minister van en vóór het bedrijfsleven, in het wilde weg beschuldigend op ondernemend Nederland. Wij hebben daar geen begrip voor. Dat er wereldwijd – en ook onder druk van overheden – in de financiële wereld zaken hebben plaatsgevonden die zwaar aan de huidige crisis bijdragen zal niemand ontkennen. Maar het gemak waarmee je het beeld doortrekt naar alle ondernemers en ondernemingen in Nederland geeft geen pas voor de minister voor het bedrijfsleven.  

Wij gaan er nog altijd van uit dat ook jij de overtuiging hebt dat het economische herstel moet komen van diezelfde ondernemers en ondernemingen. Ondernemers en ondernemingen op wie de overheid doorlopend een beroep doet om te innoveren, maatschappelijk verantwoord te ondernemen, mee te werken aan een schoner milieu, zwakke groepen op de arbeidsmarkt een kans te geven etc. etc. Een beroep waar ondernemers gehoor aan geven en waarover je tijdens je werkbezoeken altijd zo vol lof bent.  

Wij, de ondernemers van Nederland, zijn uiteraard ten volle bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen om economisch herstel van de grond te krijgen, in samenwerking met de Regering en het ministerie van Economische Zaken. Waar lessen moeten worden getrokken, moeten lessen worden getrokken. Maar alle ondernemers over één kam scheren gaat ons te ver.  

Wij gaan er vanuit dat we ergens de komende tijd de gelegenheid zullen hebben om dit misverstand – laten we daar vanuit gaan – uit de wereld te helpen.

Als reactie op deze brief nodigde de minister de werkgeversorganisaties uit voor een gesprek. Daarin werd vastgesteld dat ethiek verder gaat dan beloning en ook te maken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernernemen en met milieu. De minister heeft in het gesprek het beeld weggenomen dat haar kritiek alle ondernemers betrof. En daarmee lijkt de ruzie weer enigzins te zijn bijgelegd. Bron: MKB-Nederland