Hebben ondernemers een grote(re) kans op een Burn-Out?

Stress en economische onzekerheid kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid

21 januari 2013

Een burn-out kan het gevolg zijn van stress en economische onzekerheid. Zijn deze risico's af te dekken met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?We vroegen het een ondernemer die het heeft meegemaakt, een ondernemer die het risico ziet en de assurantie adviseur.