Gratis deskundig advies voor MKB

Maak gebruik van stimuleringsmaatregel Leercultuur

27 juli 2010

Tenminste vijfhonderd bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgen vanaf 1 juli a.s. gratis deskundig advies over de wijze waarop zij leren op het werk kunnen bevorderen.

Dat hebben minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs en voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland bekendgemaakt op de conferentie ‘Durf te investeren in leren’ in Bussum.

Scholing

Door de stimuleringsmaatregel kunnen mkb-bedrijven extra investeren in de inzetbaarheid van hun medewerkers. Een voorbeeld hiervan is scholing. Door leren op de werkplek te stimuleren kan een werknemer zijn kennis, kunde en vitaliteit op peil houden. Hierdoor wordt de flexibiliteit van het bedrijf versterkt.

Arbeidsmarkttekort

In de periode tussen 1 juli 2010 en 31 december 2011 krijgen tenminste vijfhonderd bedrijven de kans om met deskundig advies hun interne leercultuur te versterken, gericht op een brede en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Dat is niet alleen goed voor de prestaties van het bedrijf en de motivatie van de werknemers, ook is het nodig met het oog op de toekomstige arbeidsmarkttekorten.

Denktank Leren en Werken

MKB-Nederland voert de regie over het project en gaat met een aantal geselecteerde branches bedrijven werven die hieraan willen deelnemen.

Met de nieuwe stimuleringsmaatregel Leercultuur geven de ministeries van OCW en SZW met MKB-Nederland uitvoering aan aanbevelingen van de Denktank Leren en Werken. Die adviseerde het kabinet vorig jaar om de leercultuur in het mkb te bevorderen en over de wijze waarop mkb-bedrijven daarbij kunnen worden ondersteund. Voor het totale project wordt vijf miljoen euro uitgetrokken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid