'Kamer van Koophandel moet vernieuwen'

Voorlichting moet effectiever

06 september 2011

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat de Kamer van Koophandel verder moet vernieuwen om aan de eisen van de toekomst te voldoen. De voorlichting is nu nog niet effectief genoeg en het bestuursmodel is te complex.

Deze week presenteerde onderzoeksbureau Berenschot haar evaluatie op de Wet op de Kamers van Koophandel. Hieruit blijkt dat de KvK een iets efficiëntere weg is ingeslagen, maar volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zegt dit nog niet voldoende over het functioneren van de Kamers van Koophandel. Daarom hoopt het mkb dat het toekomstige kabinet inhoudelijk op het rapport zal reageren.

Verbeteringen

Een effectievere manier van voorlichting en advies en een andere wijze van besturing en financiering, zijn de belangrijkste punten die moeten veranderen. Bovendien vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat publieke en private partijen beter moeten samenwerken, zodat zij de Kamers van Koophandel duidelijker kunnen adviseren en voorlichten. Dat komt de dienstverlening ten goede en kost de ondernemer uiteindelijk minder geld. 

Functies scheiden

Het zou ook goed zijn als de KvK zijn functie als 'collectant' scheidt van zijn functies als 'besteder' en 'controleur'. Dat zou de Kamers kunnen stimuleren om efficiënter te werken, aldus de werkgeversorganisaties. Bovendien moet er flink bespaard worden op de kosten, zo blijkt uit het rapport van Berenschot.

Om de ondernemer beter van dienst te kunnen zijn, zou ook het bestuursmodel van de KvK moeten veranderen. Op dit moment is dat nog te complex voor het maken van concrete besluiten. 'Een vraaggerichte wijze van besturing en financiering zorgt ervoor dat de activiteiten en wensen van de ondernemer beter op elkaar aansluiten', zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Positief

Er is dus nog wel wat werk aan de winkel, maar er zijn in de afgelopen jaren ook een aantal positieve veranderingen geweest. Zo zijn er nu minder kamers en bestuursleden, wat de effectiviteit en uniformiteit ten goede komt. Ook voeren de kamers hun taken beter uit.

Bron: MKB-Nederland

Auteur

Liesbeth Meenink