Werkwijze Bedrijvengidsonline.nl

Inventarisatie van klachten

15 augustus 2012

MKB-Nederland en Stichting Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) krijgen al lang klachten van ondernemers over Bedrijvengidsonline.nl, een activiteit van Infosite bv en Website Services bv.

De klachten hebben alle gemeen dat de betreffende ondernemers zich misleid voelen over de aard en omvang van de dienstverlening van Bedrijvengidsonline.nl en de verplichtingen die zij aangaan.

Uit een inventarisatie van de klachten die MKB-Nederland en het Steunpunt Acquisitiefraude ontvangen, blijkt dat Infosite bv stelselmatig ‘potentiële klanten’ heeft verteld en/of in de veronderstelling heeft gebracht dat:

  • Er al een bestaande commerciële relatie bestaat;

  • Er het jaar daarvoor ook een verkoopgesprek heeft plaatsgevonden voor een uitgebreide advertentie;

  • Dat vorig jaar geen interesse bestond voor een uitgebreide, kostbare advertentie;

  • Dat toen met een eenvoudige vermelding kon worden volstaan;

  • Deze eenvoudige melding slechts € 175 kostte of zelfs helemaal gratis was.

Bestaande vermelding handhaven Nadat de ondernemer bovengenoemd relaas overtuigend voorgeschoteld heeft gekregen, wordt aan hem de vraag gesteld of er dan dit jaar wel interesse bestaat voor een uitgebreide informatie. En zo nee, dat dan de bestaande vermelding gehandhaafd kan worden.

Dit laatste wordt vervolgens veelal nog “aantrekkelijker” gemaakt door aan te geven dat de kosten hiervan verlaagd zijn, bijvoorbeeld van € 175 naar € 150 per jaar. Dit gesprek wordt vervolgens onmiddellijk bevestigd met een faxbericht dat voor akkoord ondertekend retour moet komen. Uitsluitend uit de kleine letters van deze voor akkoord getekende bevestiging blijkt vervolgens dat de ondernemer een overeenkomst is aangegaan voor € 150 per maand – en dus niet per jaar – en dat gedurende een periode van 36 maanden. Dat telt dus op tot € 5400!

Opzettelijk in een onjuiste veronderstelling In het licht van dit telefoongesprek hebben veel ondernemers “ja” gezegd, aangezien zij daarbij opzettelijk in een onjuiste veronderstelling zijn gebracht over de aard en omvang van zowel de commerciële relatie met Infosite als de verbintenis die zij zijn aangegaan door acceptatie. De latere “bevestigingsfax” en het slechts in uitzonderingsgevallen gehouden “bevestigingsgesprek” maken dit niet anders. Ondernemers die vervolgens bij Infosite bv aan de bel trekken, krijgen niets anders te horen dan dat zij ‘gewoon’ moeten betalen. Wie dat niet doet, krijgt een in de meeste gevallen een lange reeks brieven van incassobureaus. Voor veel ondernemers is dat helaas reden om uiteindelijk toch maar, onder protest, tot betaling over te gaan. Juridische stappen nemen ondernemers zelden, omdat de praktijk uitwijst dat de kans op succes in dit soort zaken gering is. Telefonische misleiding is immers moeilijk te bewijzen.

Bekijk de uitzending van dinsdag 4 januari 2011 van Tros Opgelicht?!, helemaal in het teken van acquisitiefraude.

Bekijk de video in andere formaten.