Meer ruimte voor onderlinge prijs- en productieafspraken

MKB kan vuist maken tegen inkopers

28 augustus 2012

Een aangepast wetsvoorstel van CDA, VVD en PvdA geeft mkb'ers meer ruimte om onderling prijs- en productieafspraken te maken. Het voorstel gaat deze week naar de Tweede Kamer. Hierdoor kan de marktpositie van het mkb aanzienlijk worden versterkt.

Het mkb krijgt meer mogelijkheden om zich te verweren tegen de inkoopmacht van grote ondernemingen en overheden. 'Goed nieuws voor mkb-bedrijven', zegt expert Ireen Hardenbol van Trias Politica Advies. 'Samen kunnen ze deze inkoopmacht straks breken.'

Het wetsvoorstel

Nu bepaalt de Mededingingswet nog dat bedrijven die samen minder dan 5% van een markt in handen hebben, samen afspraken mogen maken, mits hun gezamenlijke omzet onder de euro 40 miljoen blijft. In het nieuwe voorstel, dat voortborduurt op een voorstel uit 2008, wordt die 5% verhoogd tot 10%. De omzetlimiet vervalt.

Marktkansen vergroot

Volgens Hardenbol vergroten soepeler spelregels de marktkansen van bijvoorbeeld bouwers versus overheden, huismerkfabrikanten tegen inkoopcombinaties of fysiotherapeuten versus zorgverzekeraars.

Geen handel met andere EU-lidstaten

Ook MKB-Nederland is blij met het aangescherpte wetsvoorstel. De bepaling dat bedrijven die onderlinge afspraken willen maken geen handel mogen drijven met andere EU-lidstaten, is volgens MKB-Nederland geen bezwaar. 'Kleinere bedrijven doen niet veel aan buitenlandse handel.' Volgens de woordvoerder is de kans dat dit wetsvoorstel wordt doorgevoerd aanzienlijk.

Bron: FD

Auteur

Patty Sjerps