Mkb'ers krijgen vertrouwen terug in economie

Ondernemers postiever over economisch overheidsbeleid

13 mei 2011 2 minuten

Het vertrouwen in de Nederlandse economie is onder ondernemers toegenomen. Waar het vertrouwen in begin 2009 nog een dieptepunt bereikte, zijn mkb'ers nu positief over de vooruitzichten.

Dat blijkt uit peilingen van onderzoeksbureau EIM. Het aantal ondernemers dat zegt (enigszins) vertrouwen te hebben in de Nederlandse economie is dit jaar, in vergelijking met het voorjaar van 2010, gestegen van 72% naar 85%. Ook wat betreft de vooruitzichten voor de eigen onderneming is de ondernemer positiever. Ten opzichte van één jaar geleden verwachten meer ondernemers een omzet- en winstgroei.

Vertrouwen in overheid

Behalve meer vertrouwen in de Nederlandse economie, hebben ondernemers ook meer vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid. Waar in voorgaande jaren maar net iets meer dan de helft van de ondernemers vertrouwen of enigszins vertrouwen had in het economische beleid, heeft dit jaar driekwart van de ondernemers vertrouwen of enigszins vertrouwen.

Ondernemers positief gestemd over eigen prestaties

Vorig jaar pakte dat vertrouwen niet helemaal uit zoals verwacht. Vergeleken met hun verwachting in het voorjaar van 2010, was bij juist bij veel ondernemers sprake van afname van de omzet, winst en de werkgelegenheid. Toch blijven mkb'ers positief over het komende jaar. Ze verwachten dat de omzet zal groeien en minder zal afnemen, de winst minder zal afnemen en de werkgelegenheid gelijk blijft.

Optimisme per sector

Ondernemers in de groothandel, de financiële en zakelijke diensten en de 'overige sectoren' zijn het meest optimistisch. Het vertrouwen onder ondernemers in de industrie en de horeca komt ook uit boven het gemiddelde voor mkb-ondernemers in het algemeen. Met name in de bouw en de autosector blijft het vertrouwen achter. In de bouw wordt dit veroorzaakt door een sterk achterblijvende productie. In de autosector komt dit door sterke margedruk.

Bron: EIM