Ondernemers achtergesteld bij fiscale pensioenopbouw

Dit zeggen MKB-Nederland en Delta Lloyd

15 december 2009

De overheid moet de achterstand in pensioenopbouw van ondernemers zo snel mogelijk rechttrekken. Op dit moment bestaat er een enorm verschil tussen de pensioenopbouw van de IB-ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder (dga) enerzijds, en die van een werknemer in loondienst anderzijds.

De beide organisaties hebben Watson Wyatt onderzoek laten doen: “De gelijke behandeling van pensioen in werknemers- en ondernemerssfeer”. Een IB-ondernemer met een inkomen van twee keer modaal blijkt slechts 49 procent van zijn laatstgenoten salaris fiscaal ondersteund aan pensioen op te kunnen bouwen, tegen een werknemer 100 procent.

Voor de dga met een inkomen van één keer modaal is dit 71 procent. Ook blijkt uit het onderzoek dat er een onevenredig verband is tussen de hoogte van het inkomen en de pensioenopbouw.

De overheid heeft tot taak iedereen dezelfde kansen te bieden een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen, menen MKB-Nederland en Delta Lloyd. Dat is nu niet het geval. De overheid moet daarom maatregelen nemen om deze fiscale ongelijkheid recht te trekken.

De onderzoekers doen hiervoor een aantal aanbevelingen:

  • opbouwmogelijkheden voor IB-ondernemers tot 20 procent van de winst;

  • invoeren van een oudedagsaftrek voor IB-ondernemers;

  • een premie zetten op afstorten van oudedagsreserve;

  • verlagen van onder andere de AOW-franchise en gelijke behandeling van de indexatielasten.

Het hele rapport is op aanvraag beschikbaar.

(Bron:  MKB Nederland & Delta Lloyd)

Meer weten over DGA en pensioen? Lees hier meer over de nieuwe pensioenwet en doe de pensioencheck.