Enquêtes CBS ondernemersvriendelijker

CBS zorgt voor minder en eenvoudigere enquêtes onder ondernemers

10 augustus 2012

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het aantal enquêtes onder ondernemers verminderen en daarnaast zorgen voor een meer ondernemersvriendelijk taalgebruik in haar vragenlijsten.

Dat is besloten na een overleg tussen het CBS en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Belang enquêtes

Het CBS verspreidt regelmatig enquêtes onder ondernemers om de groei van de economie te kunnen meten. Betrouwbare statistieken zijn hiervoor erg belangrijk, erkent ook minister Verhagen van EL&I. "Maar," geeft hij aan, "er is nog een wereld te winnen aan de hoeveelheid formulieren die ondernemers moeten invullen. Ondernemers steken enorm veel tijd en moeite in de enquêtes die ze verplicht moeten invullen. Dat kan echt minder."

Tijd

Om ervoor te zorgen dat ondernemers minder tijd kwijt zijn aan het invullen van enquêtes, zal het aantal vragen sterk verminderen. Dit kan het CBS doen door gebruik te maken van gegevens die de overheid al heeft, bijvoorbeeld via belastingaangiftes. Een andere manier om de invultijd te verlagen is door de vragen beter aan te laten sluiten op de manier waarop ondernemers hun gegevens registreren.

Ondernemerstaal

Een ander punt waarop het CBS gaat zorgen voor verandering, is de manier waarop ze ondernemers aanspreekt die de enquête niet op tijd hebben teruggestuurd. Minister Verhagen vindt dat de toon een stuk positiever mag, zodat de waardering van de overheid voor ondernemers meer zal blijken. De taal hiervan zal in de toekomst beter aansluiten op de taal van de ondernemer. Om dit te kunnen doen, zal het CBS samen met het bedrijfsleven kijken hoe het verzoek om gegevens beter verwoord kan worden. Het CBS zal ook meer gebruik gaan maken van de site www.cbsvooruwbedrijf.nl.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Lees ook het interview met Maxime Verhagen in het blad Ondernemen!, waarin hij uitlegt wat hij wil doen voor het mkb om de lastendruk te verlagen. 

Auteur

Lenneke Arts