Vanaf 2012 één digitaal loket voor ondernemers

Zaken doen met de overheid wordt makkelijker

14 oktober 2011 1 minuten

Vanaf volgend jaar hebben ondernemers nog maar één portal op internet nodig om zaken te doen met de overheid. Op dit zogenaamde 'digitale Ondernemersplein' kun je vanaf 1 januari subsidies aanvragen en het Handelsregister raadplegen.

Alle overheidsorganisaties zullen zich op termijn bij het digitale Ondernemersplein aansluiten. Tenminste, als het aan minister Verhagen ligt. Volgens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal het ondernemers veel tijd en moeite besparen als ze al hun overheidszaken op één plek kunnen regelen.

Bedrijfsgegevens aan derden

Nog een voordeel van het digitale loket: Via deze weg kun je aangeven of bedrijfsgegevens aan derden mogen worden doorgegeven. Veel ondernemers ergeren zich op dit moment aan de mailings die hen worden toegestuurd op basis van hun bedrijfsgegevens.

Kamer van Koophandel

Het digitale loket is onderdeel van de modernisering van de Kamers van Koophandel. De twaalf regionale KvK's zullen samen met innovatiecentrum Syntens in één organisatie worden ondergebracht: het Ondernemersplein. Behalve het digitale Ondernemersplein zullen er ook een aantal fysieke loketten komen.

Even praktisch

Wat kun je straks via het Ondernemersplein?

Versnippering dienstverlening ondernemers

Met de komst van het loket is weer een stap gemaakt richting een meer gestroomlijnd en gemoderniseerd informatie-, voorlichtings- en ondersteuningsinfrastructuur. Het kabinet wil op die manier de versnippering van de publieke dienstverlening voor ondernemers tegengaan. Eerder werd al bekend dat de verplichte heffing voor de Kamer van Koophandel in 2013 verdwijnt. Vanaf komend jaar kun je bij het loket terecht, uiterlijk 1 januari 2014 zal de organisatie Ondernemersplein formeel starten, vanwege de dan inwerkingtredende nieuwe wet.

Bron: Rijksoverheid

Auteur

Lenneke Arts