Recordaantal starters in 2011

Voor 2012 lichte daling startende ondernemers voorspeld

15 augustus 2012 1 minuten

Het jaar is nog niet voorbij, maar 2011 gaat nu al de boeken in als een recordjaar op het gebied van het aantal starters. Maarliefst 140 duizend mensen begonnen voor zichzelf. Voor 2012 wordt voorspeld dat het aantal nieuwe ondernemers licht zal dalen naar 135 duizend.

Het aantal starters is de afgelopen vijf jaar met 50 procent toegenomen. Ondernemerschap is dan ook voor steeds meer mensen een reëel alternatief voor een baan in loondienst en dus een logische carrièrestap. Uit het onderzoek van ING Economisch Bureau blijkt wel dat het aantal nieuwe ondernemers afhankelijk is van de economische situatie. In 2009 was dan ook een lichte dip te zien als gevolg van het zware economische jaar, toen startten 'slechts' 100 duizend ondernemers. Voor 2012 is er een stagnatie van de economie voorspeld, wat meteen het licht dalende aantal nieuwe ondernemers verklaart. 

Verschillen per regio

In 2011 startten de meeste ondernemers een bedrijf in de regio Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In de provincies Zeeland, Limburg, Drente, Groningen en Friesland lag het aandeel starters lager dan gemiddeld. In die regio's is het startersklimaat minder gunstig. Uit het onderzoek blijkt dat een jonge beroepsbevolking, een goed innovatieklimaat en een grote omvang van de zakelijke dienstverlening bijdragen aan een goed startersklimaat. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag wordt op deze punten bovengemiddeld gescoord, wat deze steden tot de meest ondernemende regio's maakt van Nederland. 

Bron: ING Economisch Bureau (klik op de link voor het volledige rapport)

Auteur

Liesbeth Meenink