Exporterende starter is ambitieus

Onderzoeksbericht van EIM

06 augustus 2013 1 minuten

De exporterende starters zijn ambitieuzer dan hun niet exporterende collega's. Dit komt tot uitdrukking in het aantal uren dat de ondernemers in het bedrijf actief zijn en de doelen die de ondernemers voor het bedrijf stellen. De exporterende starter wil bij de start vooral nieuwe markten bewerken en een zo hoog mogelijke winst behalen.

Exporterde starter meer bereid tot investeren

De starter die over de grens actief wil zijn zal met iets speciaals op de markt moeten komen om een plaats op een buitenlandse markt te veroveren. Met kennis en een 'unique selling proposition' gaan de exporterende starters inderdaad de markt op. Hierbij wordt in grote mate gebruik gemaakt van nieuwe technieken of vindingen. Ruim 40% van de exporterende starters werkt samen met andere bedrijven. Om internationaal actief te zijn is er investeringsbereidheid nodig. Exporterende starters blijken meer financiële middelen bij de start in te zetten dan niet exporterende starters. Ook in de jaren na de start wordt door de exporterende starters vaker extra middelen ingezet. Het blijkt geen weggegooid geld te zijn, exporterende starters presteren financieel beter dan de niet-exporteurs. Een belangrijk kenmerk van de exporterende starter is dat de ondernemer in het algemeen een hogere opleiding en meer levenservaring heeft dan starters die niet exporteren.

Lees hier meer over starten met exporteren.