SBIR-oproep natuurvriendelijk werken

Small Business Innovation Research Programma (SBIR) geopend

15 december 2009 1 minuten

In het kader van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is oproep voor natuurvriendelijk werken geopend. De oproep staat tot en met 16 februari 2007 open voor voorstellen van mkb-ondernemers voor innovatieve werkwijzen, producten en diensten waarmee schade aan de natuur bij het ondernemen wordt verminderd.

Het betreft niet alleen het verminderen van directe schade aan de natuur, maar ook indirecte kwaliteitsverbetering door bijvoorbeeld minder uitstoot van schadelijke stoffen of geluidsoverlast. Alle voorstellen die betrekking hebben op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe, innovatieve natuurvriendelijke technieken en werkwijzen kunnen ingediend worden. Te denken valt aan nieuwe technieken en werkwijzen voor:

  • infrastructurele werken/bouwwerkzaamheden, zowel op land als op het water;

  • waterbeheer, bijvoorbeeld visgeleiding;

  • het beheer van natuurlijke bronnen (visvangst, natuurbeheer, bosbouw, recreatie);

  • (grond)watergebruik- en onttrekking;

  • land- en tuinbouw.

Op 18 januari 2007 is er in Utrecht een informatiebijeenkomst over de oproep. Klik hier voor meer informatie over de oproep en de bijeenkomst.

Auteur

Onno Bieleman