Subsidienieuws: regeling basissubsidies Fonds BKVB

15 december 2009 1 minuten

Per 1 januari 2007 is de regeling basissubsidies van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (FBKVB) gewijzigd. Door deze aanpassing zal de financiële afhandeling van een basissubsidie voortaan met minder papierwerk gepaard gaan.

Tot op heden mocht het verzamelinkomen van de aanvrager in het jaar dat een basissubsidie werd toegekend én in alle jaren dat de aanvrager van de basissubsidie gebruikmaakte niet hoger zijn dan € 20.000 per jaar. Dit moest aangetoond worden met aangiftebiljetten en belastingaanslagen over al deze jaren.

Aanvragers die na 1 januari 2007 een basissubsidie aanvragen, moeten juist kunnen aantonen dat hun verzamelinkomen in de twee voorafgaande jaren niet hoger was dan € 20.000 per jaar. Er wordt een uitzondering gemaakt voor aanvragers met een inkomen dat in de twee jaren voorafgaand aan de toekenning hoger was dan € 20.000 per jaar, maar die redenen hebben om te verwachten dat het inkomen in de komende twee jaar lager zal uitvallen.

Auteur

Onno Bieleman