Lastenverzwaring ondernemers door nieuwe ziektewet

Ondernemers moeten ziektewet-uitkering tijdelijke krachten betalen
Met de nieuwe Ziektewet komen de kosten van ziektewetuitkeringen voor werknemers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan, op het bord van de ondernemer.
 
Met ingang van 1 januari 2013 geldt de Wet Modernisering Ziektewet. Dat houdt onder meer in dat je bij ziekte van een tijdelijke kracht, zijn loon niet meer alleen moet doorbetalen in de looptijd van zijn contract, maar hem ook ná het aflopen van zijn tijdelijke contract moet betalen, in de vorm van ziektewet-uitkering.
 
Premie voortaan werkgever-afhankelijk 
De wet heeft ook gevolgen voor de hoogte van de premie die ondernemers moeten betalen voor hun zieke werknemers. Op dit moment is de premie alleen afhankelijk van de sector waarin je onderneemt. Maar met de komst van de Wet Modernisering Ziektewet wordt de premie voortaan per werkgever berekend. Heb je een hoog aantal tijdelijke krachten die ziek zijn, dan stijgt de premie voor jou. Andersom betekent een lager verzuim, een lagere premie.
 
Lastenverzwaring ondernemers 
Deze ziektewet zorgt voor een lastenverzwaring voor ondernemers. Vooral de ondernemers met (relatief) veel tijdelijke krachten zullen een grote verandering merken. Hierdoor verdwijnt het voordeel 'minder risico bij een zieke werknemer' van tijdelijke contracten op het gebied van ziekte. Een gevolg kan zijn dat ondernemers daardoor minder flexibele arbeidsrelaties aangaan.  
 
Bronnen: De Ondernemer en Accountancy Nieuws

 


Mijn medewerker is ziek, en nu?

Welke stappen moet je nemen als je personeel ziek is?
Je medewerker meldt zich ziek. Het eerste waar je aan denkt: hoe zorg ik dat hij zo snel mogelijk terugkomt? Maar bij verzuim komt veel meer kijken.

Tips voor gezond en fit personeel

Houd je onderneming scherp
Via je arboplan probeer je ziekte en arbeidsongeschiktheid onder je medewerkers te voorkomen. Maar je kunt ook zélf wat betekenen voor de gezondheid...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten