Optimisme onder ondernemers moet blijven

Hans Biesheuvel spreekt tijdens ondernemersbijeenkomst Zoetermeer

28 september 2013 2 minuten

“Het is hoog tijd om de lasten voor consumenten en bedrijven weer te verlichten,” zei MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de ondernemersvereniging in Zoetermeer.

MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel was maandag 27 augustus 2012 aanwezig op een bijeenkomst van de Raad Voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ). Hij was daar vooral om de ondernemers toe te spreken over de verkiezingen en ze erop te wijzen dat er een flink aantal voor ondernemers belangrijke zaken op de politieke agenda staan. Drie noemde hij er in het bijzonder: 

1. De overheidsfinanciën moeten op orde;

2. De lastendruk de afgelopen tien jaar voor hardwerkende burgers omhoog gegaan. Die moet weer naar beneden;

3. We moeten de toplijn van de economie weer aanjagen door bijvoorbeeld in te zetten op export.

Stabiel ondernemersklimaat

"Ik ga veel bij ondernemers langs en de meesten zijn optimistisch over de toekomst van hun bedrijf. We moeten er samen voor zorgen dat het optimisme blijft. Dus politiek Nederland: blijf niet de hele dag roepen wat allemaal niet kan. Wat we nodig hebben, is een stabiel ondernemersklimaat. Met ondernemers die weten waar ze aan toe zijn, die bereid zijn mensen aan te nemen en te investeren."

Werkbezoeken

Tot de verkiezingen op 12 september gaat MKB-Nederlandvoorzitter Hans Biesheuvel op tournee. Hij legt werkbezoeken af aan ondernemersverenigingen in Nederland en spreekt met ze over de verkiezingsprogramma's van de politiek partijen. Op 10 september 2012 besluit hij deze campagne met het Nazomerdebat van MKB-Nederland in Den Haag. Zeven hoofdrolspelers van politieke partijen gaan in discussie met elkaar en met de aanwezige ondernemers over meer economische groei door ondernemerschap.

Ondernemersstem

Tijdens de bijeenkomst wees Biesheuvel de ondernemers ook op de lancering van De Ondernemersstem. Aan de hand van 15 stellingen voor ondernemers relevante onderwerpen zoals Europa, belastingen en innovatie, kunnen ondernemers de programma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september vergelijken op ‘ondernemersvriendelijkheid’.

Bekijk wat de politieke standpunten van de diverse partijen zijn.