Ben jij al klaar voor SBR?

MKB Trends 2013: SBR standaard bij gegevensuitwisseling

23 september 2016

De overheid heeft in samenwerking met marktpartijen besloten om Standard Business Reporting (SBR) te introduceren als standaard voor gegevensuitwisseling. Lees wat je moet doen om je bedrijf op tijd klaar te stomen.

De Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel, banken, accountants, administratiekantoren en softwareleveranciers gaan per 1 januari 2013 allemaal dezelfde standaard gebruiken om online gegevens uit te wisselen. SBR wordt dan ook het enige elektronische kanaal voor de aanlevering van (financiële) gegevens aan de overheid.

Verplicht

SBR is geen vrijblijvende oplossing, maar vanaf 1 januari 2013 verplicht. Vanaf die datum gaan de aangiftes voor vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting via SBR. Het is van belang dat ondernemers hiervoor klaar zijn.

Wat moet ik doen?

Ondernemers die gebruikmaken van de diensten van een financieel tussenpersoon (accountant, fiscaal adviseur, administratiekantoor), moeten nagaan of deze op tijd klaar zijn voor de aanlevering in SBR. Ondernemingen die zelf hun fiscale aangiftes samenstellen en waarbij het systeem in verbinding staat met een ander systeem (system-to-system), moeten intern nagaan of de verantwoordelijke afdelingen op de hoogte zijn en tijdig de nodige aanpassingen doorvoeren. Verder is het van belang fiscale softwarepakketten en eigen specifieke softwaretoepassingen tijdig aan te passen. Voor de aanlevering van SBR via system-to-system-aanlevering aan Digipoort is een organisatiegebonden PKIoverheidcertificaat vereist. Dit certificaat kan worden aangevraagd bij een van de vier aanbieders van PKIoverheidcertificaten.

Waarom SBR?

Op basis van bedrijfsinformatie dienen ondernemers aangiftes in bij de Belastingdienst, doen subsidieaanvragen, stellen de jaarrekening samen en vragen krediet aan bij de bank. Ondernemers hebben dus belang bij betrouwbare informatie over hun bedrijfsvoering.

Het doel van SBR is administratieve lastenverlichting voor ondernemers. De informatie-uitwisseling tussen het bedrijfsleven en de overheid en overheden onderling wordt hiermee verregaand gestandaardiseerd, geharmoniseerd en gedigitaliseerd. SBR werkt met een wereldwijde rapportagetaal XBRL (eXtensible Business Reporting Language) en een set van gestandaardiseerde gegevens- en rapportage-elementen (taxonomie). Hiermee kunnen gegevens overal op dezelfde manier worden vastgelegd en hebben ze steeds dezelfde betekenis.

Meer specifieke informatie over SBR staat op www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/ondernemers/.