Wet nadeelcompensatie helpt ondernemer bij regelen schadevergoeding

Column | Wetsvoorstel nadeelcompensatie bij Eerste Kamer

21 maart 2014

Ondernemers ondervinden regelmatig overlast door werkzaamheden aan de weg. Hun kantoor of winkel is slecht bereikbaar, met omzetschade tot gevolg. De Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten moet uitkomst bieden. Wat is de stand van zaken?

De wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten regelt de manier waarop een ondernemer de overheid kan verzoeken om schadevergoeding (nadeelcompensatie). Het wetsvoorstel is op 27 maart 2012 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Op dit moment ligt het bij de Eerste Kamer, die nog een aantal vragen heeft over het wetsvoorstel.

Waarom een wet nadeelcompensatie?

Momenteel bestaan er diverse nadeelcompensatieregelingen waarmee ondernemers de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Elke regeling kent zijn eigen regels en voorwaarden, iets wat veel ondernemers lastig vinden. De wetgever heeft een wetsvoorstel ingediend om te zorgen dat ondernemers makkelijker en volgens een vaste procedure de overheid kunnen verzoeken om een schadevergoeding. De overheid moet vervolgens een nadeelcompensatiebesluit nemen. Wordt het besluit afgewezen of kan de ondernemer zich niet vinden in de hoogte van het toegekende schadebedrag, dan kan de ondernemer daartegen bezwaar maken bij de overheid die het besluit heeft genomen. Dit is een laagdrempelige voorziening, aangezien je een bezwaarschrift kunt indienen zonder advocaat

Wanneer wel of geen schadevergoeding?

De ondernemer kan aanspraak maken op schadevergoeding als de schade abnormaal hoog is. Schade die buiten het normaal ondernemersrisico valt, komt dus voor vergoeding in aanmerking. De overheid mag, gelet op het wetsvoorstel, zelf bepalen waar de grens tussen het normaal en niet normaal ondernemersrisico ligt. Diverse gemeenten zien 15 procent van de gemiddelde jaaromzet als normaal ondernemersrisico. Blijft de schade onder deze drempel, dan wijzen ze de aanvraag af. Dit leidt ertoe dat sommige ondernemers niet of nauwelijks aanspraak kunnen maken op nadeelcompensatie. De Eerste Kamer heeft hierover vragen gesteld. De antwoorden zijn nog niet gegeven.

Het wetsvoorstel treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. 

Ik hou jullie op de hoogte!

Auteur

Christa Lagerweij-Duits