Mobiliteitsvoucher door 2400 bedrijven aangevraagd

5 procent minder auto's in de file

30 november 2012 1 minuten

Het Platform Slim Werken Slim Reizen heeft tijd- en plaatsonafhankdelijk werken binnen organisaties, instellingen en het bedrijfsleven goed onder de aandacht gebracht. Zo vroegen 2400 bedrijven een mobiliteitsvoucher aan.

Het Platform Slim Werken Slim Reizen initieerde in samenwerking met MKB-Nederland de campagne 52filevrijedagen.nl. De boodschap van deze campagne was om ten minste één dag per week niet in de spits met de auto naar het werk reizen. Ruim drieduizend ondernemers zijn de campagne aan de slag gegaan met slimmer werken en reizen. Bijvoorbeeld door een mobiliteitsvouchers aan te vragen. In totaal lieten 2400 bedrijven met deze voucher hun kansen voor slim werken en reizen in kaart brengen. 

Minder auto’s in de spits

Naast deze campagne heeft het Platform ook daadwerkelijk auto’s uit de spits weten te halen. De ambitie om 5 procent auto’s uit de spits te halen, lijkt ruimschoots gehaald. Zo wist de regio Arnhem-Nijmegen in vier jaar tijd het aantal medewerkers dat slim werkt en reist te verdubbelen. Werkgevers in Amersfoort haalden 8 procent auto’s uit de spits.

Het platform Slim Werken Slim Reizen stopt. Tijdens het congres Tem de Tijd! op 12 november 2012 gaf voorzitter Lodewijk de Waal symbolisch het stokje door aan bedrijfsleven. Het is nu aan werknemers en regionale overheden om slim werken en reizen hoog op de agenda te houden.