Amsterdamse ondernemers vol vertrouwen

Op zoek naar onderscheidend vermogen en contact met de klant

22 oktober 2013

Hoe ga je om met steeds ongeduldiger wordende klanten, de vraag om transparantie, social media? Trends die leven bij ondernemers, zo bleek tijdens de jaarlijkse lenteborrel van MKB-Amsterdam en Rabobank Amsterdam.

Het debat in De Rode Hoed in Amsterdam vond plaats aan de hand van de 7 trends die volgens Rabobank Nederland bepalend zijn voor ondernemers in 2013. Het debat werd geleid door Sharon Kroes, wereldkampioen debatteren. Bekende ondernemers Bernd Damme van Pelliano en Joelle Frijters van Improve Digital namen deel aan de discussie.

Keuzes

Volgens de Rabobank willen consumenten eenvoudige en begrijpelijke productenDe afgelopen jaren is de keuze in het aantal producten en diensten steeds verder toegenomen. De keuze lijkt oneindig. Mede ingegeven door het gebrek aan tijd, willen we snel en makkelijk keuzes maken. Voor ondernemers een belangrijke boodschap. Onderscheidend vermogen zit in de beleving, ervaring of associatie die het product of de dienst met zich meebrengt. Een goed product of dienst leveren is randvoorwaarde maar het gaat om het verhaal achter het product. Voel het verschil.

Innovatie

De eerste stelling van Bernd Damme sloot direct aan op deze trend: “Om te kunnen slagen moeten bedrijven zich in de toekomst veel meer specialiseren, door klinkende keuzes te maken.“ Het merendeel van de aanwezige ondernemers kan zich hier wel in vinden. “Wachten heeft geen zin, we leven nu, je weet niet wat de toekomst brengt, dus je moet nu actie ondernemen.” Een enkeling gaat nog een stap verder: “Als er ergens behoefte aan is, dan ben je al te laat. Innoveren is belangrijk", aldus de eigenaar van een ICT bedrijf in Amsterdam.

Kansen en social media

De tweede stelling had betrekking op de trend: “I want it now”. Deze werd ingeleid door Joelle Frijters. Frijters verwoordde het gevoel 'altijd kansen te missen' treffend. Ze vertelde dat je nooit te laat bent met het nemen van beslissingen, kansen mis je, dus houd de ogen open! In relatie tot dit thema startte Frijters een discussie over social media: "Zonder het gebruik van social media hebben bestaande bedrijven in de toekomst geen kans van slagen."

Dat viel bij de Amsterdamse ondernemers in goede aarde. Het meerendeel blijkt actief te zijn op social media. Volgens een aantal ondernemers vanwege het belang "om je klanten te volgen en ook om feedback te vragen”. En zomaar wat aanrotzooien op social media is er niet bij: “Het werkt maar het is wel belangrijk om een goede webcare te hebben! Zorg dat je het goed op orde hebt voordat je eraan begint. Een enkeling staat er nog sceptisch tegenover: “Het gebruik van sociale media is branchespecifiek, mijn clienten zitten er niet op te wachten.” Maar bijna alle ondernemers hebben een visie op het gebruik en denken er over na, zoveel wordt wel duidelijk uit de discussie.

Auteur

Tjitske Pouw