Subsidienieuws: aanvraagperiode recreatie en toerisme Noord-Holland binnenkort open

15 december 2009 1 minuten

De provincie Noord-Holland roept op aanvragen in te dienen in het kader van de Deelverordening recreatie en toerisme Noord-Holland 2005 (DRTNH). Doel van de regeling is het stimuleren van kleine, regionale, integrale activiteiten op het gebied van openluchtrecreatie, toerisme en cultuurhistorie. In totaal stelt de provincie voor deze tender € 718.000 beschikbaar.

Particulieren of rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen hun projecten van 1 april tot en met 30 april 2007 indienen bij de provincie. De hoogte van de subsidie varieert van 50% tot 70% van de subsidiabele kosten, met een minimumbedrag van € 5000 en een maximumbedrag van € 150.000.

Dit is overigens de laatste keer dat er subsidie kan worden aangevraagd op basis van de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007. Na 2007 lopen de subsidies naar verwachting via de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2007 (ILGNH).

Auteur

Onno Bieleman