Ondernemers maken ruimte voor Wajongers

Personeel met afstand tot de arbeidsmarkt wint aan populariteit

07 augustus 2013 1 minuten

Ondernemers maken de komende jaren meer ruimte voor Wajongers in hun personeelsbestand. Het aantal werkgevers dat afspraken rond arbeidsongeschikte jongeren in de cao opneemt, is gestegen.

Dat blijkt uit een maandelijkse rapportage van werkgeversvereniging AWVN. 

Cao-afspraken

In 31 procent van de cao's die ná het sociaal akkoord zijn afgesloten, staat een afspraak om Wajongers een stage- of arbeidsplaats aan te bieden. Vóór het akkoord was dat 20 procent.

Afstand tot de arbeidsmarkt

De werkgeversvereniging verwacht dat dit percentage de komende maanden verder zal stijgen. En niet alleen als het gaat om Wajongers. "Ook het vastleggen van afspraken over andere groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zal stijgen," meldt AWVN.

Voordelen Wajonger

Een Wajonger is iemand die sinds jonge tijd een arbeidsbeperking heeft. Dat kan een lichamelijke beperking, maar ook een psychische of verstandelijke beperking zijn. Dat klinkt misschien niet aantrekkelijk, maar een Wajonger heeft wel degelijk voordelen:

  • Een Wajonger geeft diversiteit aan je personeel

  • Een Wajonger biedt uitkomst voor eenvoudig werk dat blijft liggen

  • Een Wajonger is financieel aantrekkelijk, doordat je gebruik kunt maken van de no-riskpolis en loondispensatie

  • Een Wajonger in zijn werk zien groeien, geeft een positieve invloed op de sfeer op de werkvloer

Auteur

Lenneke Arts