Nieuw fonds voor mkb: Ondernemend Oranje Kapitaal

Doel is ondernemerschap en Nederlandse economie stimuleren

10 september 2013 1 minuten

Begin september is het Stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK) gelanceerd. Het fonds wil bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie door het eigen vermogen van ondernemers te versterken. OOK zal met ingang van 2014 bedragen vanaf 250.000 euro investeren in ‘snelle groeiers met een innovatief karakter’.

Naast initiatiefnemers als ING, FrieslandCampina en Schiphol Group hebben al diverse geldverstrekkers hun deelneming aan het fonds toegezegd. Doel is om bij de start van het fonds, op 1 januari 2014, 100 miljoen euro in kas te hebben.

Lange termijn investeringen

Woordvoerder Frans Middendorff: “In tegenstelling tot de meeste private investeerders richt OOK zich op lange termijn investeringen, zeg zeven tot acht jaar”. Het fonds krijgt daarvoor aandelen of een achtergestelde lening in een onderneming. Het fonds zal  zich niet uitsluitend beperken tot financiering, maar wil ook ondersteuning bieden in de vorm van coaching, kennis en netwerk.

Rendement

“De rendementsdoelstelling van het fonds ligt rond de 10 procent”, aldus Middendorff. Dat is aanmerkelijk lager dan private investeerders doorgaans als norm stellen. Een rendementseis van 25 procent is voor dergelijke fondsen geen uitzondering. Het maximale bedrag dat OOK zal investeren, bedraagt nooit meer dan 10 procent van het totale fondskapitaal. De komende maanden zullen in het teken staan van de samenstelling van een investeringscomité en de Raad van Commissarissen.

Auteur

Flip Schultz