Meer geld voor ondernemers in topsectoren

Stimuleringsregelingen verhoogd en versimpeld

12 oktober 2016

Het budget om mkb-bedrijven in topsectoren te ondersteunen, wordt verhoogd. Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakt meer geld vrij voor innovatie. Hij maakt het makkelijker voor kleinere bedrijven om aan innovatieve projecten met overheid en wetenschap deel te nemen.

Whitepaper Financieringsvormen en regelingen

Kamp belooft het topsectorenbeleid door te zetten en wil daar ondernemers uit het mkb nog nadrukkelijker bij betrekken. Daarvoor worden een aantal maatregelen genomen.

  • Ondernemers die deel uitmaken van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) ( tegenwoordig PPS-toeslag onderzoek en innovatie) krijgen voor de eerste 20.000 euro een toeslag van 40 procent. Dit was 25 procent. Vanaf 2014 hoeven ondernemers hun deel van de investering ook niet meer per se in geld te doen, maar mag het ook in natura. De mogelijkheden om de toeslag aan te vragen worden bovendien verruimd.

  • De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) gaat in 2014 omhoog van 22 naar 30 miljoen euro.

  • De WBSO-regeling wordt verruimd. De eerste schijf, waarvan je 38 procent mag aftrekken, wordt verhoogd van 200.000 euro tot 250.000 euro. In 2014 wordt voor de Research & DevelopementAftrek een percentage van 60 procent voorzien, wat bij een vennootschapsbelasting van 25 procent een netto voordeel van 15 procent oplevert.

  • Het kabinet stelt eenmalig 75 miljoen euro beschikbaar om een faciliteit op te richten die starters en mkb-ondernemers door de risicovolle eerste fase van businessontwikkeling helpt.

Daarnaast belooft Kamp de procedures voor de TKI-toeslag en de MIT-regeling te versimpelen en te harmoniseren. Veel ondernemers vinden de regeling veel te bureaucratisch, ingewikkeld en tijdrovend, bleek een paar weken geleden uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

Auteur

Marlou Visser