"De ziektewet is funest voor kleine ondernemers"

Te grote verantwoordelijkheden voor kleine werkgevers

16 december 2013

In het ideale geval zetten werknemers zich net zo voor je bedrijf in als jij en kun je altijd van hen op aan. Vaak is dat ook zo maar soms niet. Door zich ziek te melden, kunnen werknemers je bedrijf met flinke kosten en verantwoordelijkheden opzadelen. Misschien wel té grote kosten en verantwoordelijkheden. Een ondernemer vertelt.

Mijn werknemer meldt zich ziek

R. is zelfstandig ondernemer in de cosmetische sector. In juni nam hij een jonge vrouw aan als assistente. Hij gaf haar een halfjaarcontract met een maand proeftijd. Na 2,5 maand bleek dat de vrouw niet zo goed functioneerde. Desgevraagd vertelde R. dit aan haar moeder, waarna een conflict ontstond. De vrouw meldde zich ziek.

Ontslagbescherming

Het is bij wet verboden zieke werknemers te ontslaan. Ook moet je je als werkgever inzetten voor hun re-integratie. Omdat de vrouw beweerde aan spanningsklachten te lijden vanwege het arbeidsconflict, huurde R. een paar keer een dure mediator in om het conflict uit te spreken. De vrouw zegde deze gesprekken echter telkens af.

R.: “Een familielid van haar werkte bij een re-integratiebureau. Ze kende alle regels dus heel goed en wist het steeds zo te spelen dat ze niet hoefde te komen werken, maar ik haar ook niet kon ontslaan. Telkens had ze een excuus om niet te hoeven deelnemen aan re-integratietrajecten of mogelijke oplossingen. Ook weigerde ze uit te spreken waar het conflict nu precies over ging. Intussen moest ik haar én de mediator én het re-integratiebureau betalen.”

Na een tijdje zag R. zijn voormalige medewerkster absoluut niet meer in zijn bedrijf werken. “Ik heb besloten haar te betalen zolang haar contract loopt. Oneerlijk, maar voor mij de makkelijkste manier om van haar af te komen. Mijn aanvraag om haar te mogen ontslaan werd namelijk afgewezen door het UWV. Een dag na deze beslissing, meldde de vrouw zich weer volledig beter.”

Faillissement

R. wil dat zijn verhaal bekend wordt en dat de wet wordt veranderd voor kleine ondernemers. “Een werknemer die kwaad wil, kan je op deze manier gewoon kapotmaken. Het zou mij niet verbazen als honderden ondernemers die in sectoren actief zijn waar het al slecht gaat, door zo’n werknemer failliet gaan. Zodra iemand beweert ziek te zijn kom je namelijk niet meer van hem af, en je moet wel blijven betalen. Absurd.”

Een andere ondernemer die een kinderdagverblijf heeft, heeft iets soortgelijks meegemaakt. “Wij wilden niet meer verder met een medewerkster en zij ook niet met ons. Toen heeft ze zich ziekgemeld, waarschijnlijk als poging om nog een zak geld mee te kunnen krijgen. We zijn er onderling uitgekomen omdat wij heel goed hebben uitgezocht wat onze rechten waren, en we haar konden betrappen op weigering tot re-integratie. De zaak heeft mij veel tijd en moeite gekost.”

Zware verplichting

Hoogleraar Arbeidsrecht Mijke Houwerzijl is het met de ondernemers eens dat de re-integratieverplichtingen zwaar zijn voor kleinere ondernemers. “De loondoorbetaling bij ziekte en de verantwoordelijkheid voor de re-integratie zijn erg grote verantwoordelijkheden voor kleine ondernemers. Het is de vraag of je dit kunt neerleggen bij een werkgever die een of twee mensen in dienst heeft.”’

In andere landen wordt soms onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bedrijven als het gaat om arbeidsrechtelijke verplichtingen. Zo bestaat in Duitsland bijvoorbeeld minder ontslagbescherming voor werknemers die in kleine bedrijven werken. Houwerzijl: “Het is in Nederland niet gebruikelijk om in een wet dit onderscheid te maken, maar het maakt een groot verschil of een van je twee werknemers of een van de velen ziek wordt. Wat we bijvoorbeeld zouden kunnen doen is kleine werkgevers de mogelijkheid bieden het risico op zieke werknemers af te dekken via een collectieve of private verzekering.”

De verplichting om zieke werknemers door te betalen, is een van de redenen dat ondernemers minder snel werknemers voor onbepaalde tijd aannemen, denkt Houwerzijl. “Het beeld bestaat bij veel ondernemers dat zij aan grote kosten vastzitten als een werknemer ziek wordt. Hierdoor geven zij minder snel iemand een vast contract. De wet die loondoorbetaling bij ziekte regelt moet werknemers beschermen, maar heeft dus eigenlijk een averechts effect omdat ondernemers ervoor terugschrikken iemand aan te nemen.”

Auteur

Marlou Visser