Tips om werkervaringsplaatsen te creëren

Zo maak je meer kans op aanbestedingen

17 december 2013 26 maart 2015

Hoe kun je je voorbereiden op het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En zo meer kans maken op aanbestedingen en inspelen op de nieuwe Participatiewet? Met deze tips ben je voorbereid op Social Return.

Regelingen en kortingen voor je personeel, het kán!

In dit artikel

Met Social Return wordt gestimuleerd dat bedrijven extra banen, leerwerkplaatsen en stageplaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aanbesteders nemen steeds vaker Social Return voorwaarden in aanbestedingen op om werk(ervarings)plaatsen te creëren.

Ook vraagt de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 van ondernemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf op te nemen. Als eind 2015 blijkt dat werkgevers er niet in zijn geslaagd om hiervoor extra banen te scheppen, treedt in 2016 de Quotumwet in werking. Bedrijven met meer dan 25 werknemers krijgen dan opgelegd dat zij een quotum van 5 procent mensen met een arbeidsbeperking in hun bedrijf moeten opnemen.

Wees voorbereid

Het opnemen van arbeidsgehandicapten in je bedrijf vraagt nogal wat van ondernemers. Er is onder meer begeleiding nodig die niet altijd aanwezig is. Het is daarom van belang dat je op deze ontwikkelingen bent voorbereid. Door een goed beeld te hebben van de taken die er binnen je organisatie gedaan kunnen worden en van doelgroepen die hierop ingezet kunnen worden, kun je als ondernemer hierop zelf invloed uitoefenen. Social Return biedt bij uitstek mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de invulling van de verplichtingen om bepaalde doelgroepen in te zetten. 

Tips

  • Zijn aanbesteders je klant, pas dan je bedrijfsstrategie aan op Social Return om een grotere kans te maken op aanbestedingen.

  • Maak zichtbaar dat je aan Social Return doet, bijvoorbeeld op je website.

  • Leg contact met de afdeling Inkoop van aanbestedingen en met het Werkplein of de projectleider Social Return, zodat je ervoor kunt zorgen dat de voorwaarden aansluiten op de mogelijkheden in je bedrijf.

  • Inventariseer welke taken in jouw bedrijf gedaan kunnen worden gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bepaal hoever je wilt gaan in de begeleiding. En welke begeleiding verwacht je van de opdrachtgever?

  • Werk samen met andere ondernemers. Leg contact met andere bedrijven om samen een arbeidspool in te richten. Bespreek dit met de gemeente.

  • Welke afspraken maak je over de financiën? Bekijk voor welke regelingen je in aanmerking kunt komen als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt.

M.m.v. P.A.T. Oden, M.T.G. Beukeveld, A. D. Hornstra van de Hanzehogeschool.

Auteur

Laura Wennekes