De 3 grootste online gevaren in 2014

De gevolgen van cybercrime

03 januari 2014

Dat de waarschuwingen voor een goede beveiliging van je IT-systemen niet misplaatst zijn, blijkt wel uit de miljoenenkraak vlak vóór de kerstdagen bij de Amerikaanse winkelketen Target.

Bij de Amerikaanse winkelketen wisten hackers de klantgegevens te bemachtigen van duizenden creditcards. De indirecte gevolgen daarvan zijn nog niet helemaal duidelijk. De scenario’s die beveiligingsexperts voor het volgend jaar schetsen, overstemmen elkaar dan ook in somberte. Zij mogen dan misschien van mening verschillen over de rangorde van de risico’s, maar zij verschillen niet van mening over aard en soort van gevaren. Om welke gevaren gaat het?

1. Privacy

Het afluisterschandaal dat in de tweede helft van 2013 aan het licht kwam, heeft vrijwel iedere computergebruiker bewust gemaakt van zijn privacy. De opslag van persoonlijke informatie behoort dan ook tot de top-5 van grootste online risico’s. Denk daarbij niet alleen aan beveiliging van websites, maar ook aan beveiliging van mobiele apparaten

2. Geld

Nauw verband houdend met het bovenstaande is de beveiliging van apparatuur. Naarmate meer mensen gebruik maken van de mogelijkheid om mobiel te bankieren, nemen de risico’s bij verlies of diefstal van die apparaten toe. Beste voorzorgsmaatregel is in je bedrijf beveiligingsmaatregelen in te stellen voor ‘noodgevallen’.

3. Medewerkers

Met de fraaie term ‘social engineering’ wordt de mens als zwakke schakel in een bedrijf aangeduid. Een zogenaamd telefoontje namens een bestaande collega met het verzoek om ‘even toegang te geven’, omdat hij of zij de inloggegevens is vergeten, behoort tot de klassiekers. Ook in dit geval verdient het aanbeveling voor dergelijke situaties afspraken te maken.

Welke maatregelen kun je nemen?

Vlak voor de kerstdagen is er op initiatief van MKB-Nederland, ECP en het ministerie van Veiligheid en Justitie een website gelanceerd, genaamd hulpknop, waarop je met behulp van scans uitgebreid kunt testen welke risico's je bedrijf loopt. Daarnaast tref je er veel informatie aan over beveiligingsmethoden.

Rapporten

Wil je je werkelijk verdiepen in de rapporten die over de mogelijke bedreigingen zijn verschenen, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij securelist.com en het jaarlijkse rapport van Trend Micro.

Auteur

Flip Schultz