'Nucleaire top goed voor Nederlandse economie'

Internationale handelspartners ook in Nederland

27 maart 2014 3 minuten

"De nucleaire top in Den Haag is op de lange termijn goed voor de Nederlandse economie," zegt minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de schaduw van het evenement organiseert haar ministerie samen met werkgeversorganisaties rondetafelgesprekken waarbij het Nederlandse en internationale bedrijfsleven aanschuift.

Zo is tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping voor een bedrag van ruim 2 miljard dollar (circa 1,5 miljard euro) aan contracten met het Nederlands bedrijfsleven getekend met onder meer KLM en met de zuivelsector. Xi bracht voorafgaand aan de top een staatsbezoek aan Nederland. Hij werd vergezeld door een handelsdelegatie uit zijn land. De Chinese president was onder meer aanwezig op een economisch forum in Noordwijk. 

Open economie en handelsland

"Hoewel nucleaire veiligheid de komende dagen centraal staat, is er ook een groot economisch programma. Deze top brengt Nederland als open economie en handelsland nadrukkelijk in beeld", zegt Ploumen. "Driekwart van de Nederlandse handel met het buitenland vindt binnen de Europese Unie plaats, daar liggen nog veel kansen. Niet alleen voor de Unilevers van deze wereld, juist ook voor het midden- en kleinbedrijf", zegt Ploumen tegen NU.nl.

Kansen benutten

Maandag en dinsdag komen bijna zestig wereldleiders in Den Haag bijeen om de geboekte resultaten over nucleaire veiligheid te bespreken. In hun kielzog reizen vijfduizend delegatieleden en drieduizend journalisten mee. Volgens de bewindsvrouw brengt deze top Nederland nadrukkelijk in beeld. "Belangrijke en omvangrijke handelspartners van Nederland komen nu naar ons toe, die kans moet je zo goed mogelijk benutten."

Nederland op de kaart

Ook in Den Haag zien de lokale ondernemers deze dagen als een mogelijkheid om Nederland op de kaart te zetten. "In de Verenigde Staten en China denkt iedereen bij Nederland altijd aan Amsterdam, daar kunnen we nu verandering in brengen", zegt een woordvoerster van Koninklijke Horeca Den Haag tegen NUzakelijk.nl.

Gastvrij

Drieduizend journalisten volgen de bijna zestig wereldleiders en vijfduizend delegatieleden op de voet. "Zij kunnen Nederland mooi op de kaart zetten en wij kunnen laten zien hoe gastvrij ons land is", zegt Lodewijk van der Grinten, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen NU.nl. "We worden als stad in twee dagen tijd ontzettend vaak genoemd in de wereld. Dat effect moet je niet onderschatten", weet Van der Grinten.

Geen schadeloosstelling

Er is vanuit het bedrijfsleven ook kritiek op de top. Zo zijn wegen afgesloten en is de binnenstad van Den Haag slecht of soms niet bereikbaar. Daarnaast lopen de kosten op tot 24 miljoen euro, exclusief de beveiligingskosten. Detailhandel Nederland vreest voor inkomstenderving en is 'niet blij' dat er niet voor schadeloosstelling wordt gezorgd. Ploumen begrijpt die zorgen. "Natuurlijk is het vervelend als je klanten je minder makkelijk kunnen bereiken, maar je moet ook kijken naar de lange termijn. Ik denk dat het verstandig om zo'n bezoek zo breed mogelijk te benutten", aldus de minister.

Verkeersdrukte valt mee

De verwachte drukte op de weg valt tot nu toe mee. Op de eerste dag van de top in Den Haag, was het minder druk dan anders, zegt de ANWB. Automobilisten mijden na de vele waarschuwingen voor afgesloten wegen in verband met de Nuclear Security Summit in Den Haag de wegen in de Randstad. Wordt het dinsdag dus net zo rustig en kun je makkelijk de weg op gaan? De gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat raden dat af. Werk dus thuis of op een andere locatie

NSS in honderd vragen

Wil je weten wat de NSS nu precies is? Wat wordt er besproken, hoe zit het nu precies met al die veiligheidsmaatregelen? Welke wereldleiders zijn er? Welke adviezen worden gegeven over het reizen in de Randstad? Via de site van MKB-Nederland kun je een artikel downloaden: De NSS in honderd vragen.  

Bron: NU.nl

Auteur

Patty Sjerps