Miljoenennota 2015: onderzoek naar fiscale bevoordeling zelfstandigen

Zzp'ers (te) sterk in het voordeel volgens kabinet

19 september 2014

Het kabinet laat op dit moment een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) doen naar de groei van het aantal zzp’ers. Het onderzoek focust op de gevolgen voor de economie, de solidariteit van de welvaartstaat en de overheidsfinanciën. De uitkomst kan wel eens nadelig uitpakken voor de zelfstandigenaftrek.

De fiscale voordelen die een zelfstandig ondernemer geniet ten opzichte van een werknemer trekt al enige tijd de aandacht van de politiek. Dat zzp’ers en zelfstandig ondernemers moeten vrezen voor een toekomstige verlaging van de zelfstandigenaftrek, blijkt uit de tekst van de Miljoenennota 2015.

Het kabinet constateert dat de sterke groei van zelfstandigen zonder personeel druk op de welvaartsstaat zet. De druk komt van twee kanten, in de ogen van het kabinet: ‘zzp’ers dragen geen werknemerspremie af (voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) en hebben ook minder toegang tot de sociale zekerheid dan werknemers. Ook zetten zij minder vanzelfsprekend middelen apart voor pensioen. (…) Zzp’ers leveren zo een kleinere bijdrage aan het collectief, maar profiteren wel van collectieve voorzieningen zoals AOW, zorg en bijstand.’

Benadeling schatkist

Een tweede grief van het kabinet is de benadeling van de schatkist. Volgens het kabinet is sprake van fiscale bevoordeling van de zzp’er: ‘Sommige arbeidskrachten met specifieke kwaliteiten kunnen als zzp’er met vrije tariefstelling meer verdienen dan als werknemer onder vaste cao-afspraken.’ Bij een winst van ruim 24.000 euro is de belasting- en premiedruk voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers 8 procent, terwijl een werknemer en werkgever bij dezelfde loonkosten te maken heeft met een wig van ongeveer 26 procent.

Het kabinet schrijft in de Miljoenennota dat het aannemelijk is dat de sterke toename van het aantal zelfstandigen voor een deel door deze (fiscale) prikkels komt. Zo is de zelfstandigenaftrek in 2005 verruimd en is in 2007 de mkb-winstvrijstelling geïntroduceerd.

Auteur

Hans Pieters